Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1139/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego Dariusz Masłyk 2017-12-27 12:30:35 dodanie dokumentu
Komunikat Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 grudnia 2017 roku. Damian Kogut 2017-12-22 14:20:05 dodanie dokumentu
Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Pyrzyce - OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Damian Kogut 2017-12-22 14:16:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1138/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1106/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. Dariusz Masłyk 2017-12-22 14:14:31 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 1137/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie:ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem na okres 3 lat lokalu grażowego o pow. 18,00 m2, położonego w obrębie 0006 miasta Pyrzyce,na działce nr 178/76, stanowiącego własność Gminy Pyrzyce Dariusz Masłyk 2017-12-21 14:56:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1137/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie:ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem na okres 3 lat lokalu grażowego o pow. 18,00 m2, położonego w obrębie 0006 miasta Pyrzyce, na działce nr 178/76, stanowiącego własność Gminy Pyrzyce Dariusz Masłyk 2017-12-21 14:49:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1135/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2017 Dariusz Masłyk 2017-12-21 14:01:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1129/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2017 Dariusz Masłyk 2017-12-21 13:57:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1130/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok Dariusz Masłyk 2017-12-21 13:57:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1129/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2017 Dariusz Masłyk 2017-12-21 13:54:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1126/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia spisu z natury Dariusz Masłyk 2017-12-21 13:48:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1128/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 Dariusz Masłyk 2017-12-20 16:26:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1127/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Dariusz Masłyk 2017-12-20 16:23:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1125/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 Dariusz Masłyk 2017-12-20 16:20:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1134/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dariusz Masłyk 2017-12-19 16:02:39 dodanie dokumentu
Zarządznie Nr 1133/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. księgowości budżetowej szkół i przedszkoli w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dariusz Masłyk 2017-12-19 16:01:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1132/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. ksiegowości budżetowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dariusz Masłyk 2017-12-19 15:59:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1131/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. sprzedaży nieruchomości i lokali komunalnych w Wydziale Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dariusz Masłyk 2017-12-19 15:57:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1134/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dariusz Masłyk 2017-12-19 15:55:19 dodanie dokumentu
Zarządznie Nr 1133/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. księgowości budżetowej szkół i przedszkoli w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dariusz Masłyk 2017-12-19 15:51:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1132/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. ksiegowości budżetowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dariusz Masłyk 2017-12-19 15:48:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1131/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. sprzedaży nieruchomości i lokali komunalnych w Wydziale Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dariusz Masłyk 2017-12-19 15:46:11 dodanie dokumentu
Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w wyliczeniu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na rok 2017 oraz statystycznej liczby dzieci - aktualizacjia Damian Kogut 2017-12-19 14:53:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Nr PIiD.6733.18.2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. Dariusz Masłyk 2017-12-19 12:37:23 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Nr PIiD.6733.18.2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. Dariusz Masłyk 2017-12-19 12:34:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1112/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia czwartej sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce Dariusz Masłyk 2017-12-18 15:08:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1124/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok Dariusz Masłyk 2017-12-15 14:18:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1123/2017 Burmistrza Pyrzyce z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprwie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok Dariusz Masłyk 2017-12-15 14:15:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1077/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 492/8 o pow. 0,1600 ha, nr 492/7 o pow. 0,1626 ha, 492/6 o pow. 0,1009 ha położone w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce. Dariusz Masłyk 2017-12-14 10:54:53 edycja dokumentu
Konsultacje dotyczące zmian statutów sołectw Gminy Pyrzyce Dariusz Masłyk 2017-12-13 09:08:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1122/17 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Dariusz Masłyk 2017-12-12 15:00:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1121/17 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Dariusz Masłyk 2017-12-12 14:59:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1120/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Dariusz Masłyk 2017-12-12 14:57:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1119/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego w Brzezinie w roku szkolnym 2017/2018 Dariusz Masłyk 2017-12-12 14:55:44 dodanie dokumentu
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH Dariusz Masłyk 2017-12-12 13:22:11 dodanie dokumentu
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO Dariusz Masłyk 2017-12-12 13:16:40 dodanie dokumentu
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Dariusz Masłyk 2017-12-12 13:14:29 dodanie dokumentu
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO Dariusz Masłyk 2017-12-12 13:11:59 dodanie dokumentu
DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Dariusz Masłyk 2017-12-12 13:09:26 dodanie dokumentu
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH Dariusz Masłyk 2017-12-12 13:06:59 dodanie dokumentu