Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 975/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 306 o powierzchni 0,0081 ha, położona w obrębie geodezyjnym 0007 miasta Pyrzyce Damian Kogut 2017-08-07 10:11:12 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 975/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 306 o powierzchni 0,0081 ha, położona w obrębie geodezyjnym 0007 miasta Pyrzyce Damian Kogut 2017-08-07 10:09:30 dodanie dokumentu
Ogłoszenie nr 18/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02.08.2017r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę w drodze bezprzetargowej. Damian Kogut 2017-08-02 16:18:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1012/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 sierpnia 2017r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Giżyn Damian Kogut 2017-08-02 16:04:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1011/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 sierpnia 2017r. w sprawie odwołania dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach Damian Kogut 2017-08-02 16:03:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1010/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 82 o powierzchni 0,2808 ha, położona w obrębie geodezyjnym Turze. Damian Kogut 2017-08-02 15:59:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1010/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 82 o powierzchni 0,2808 ha, położona w obrębie geodezyjnym Turze. Damian Kogut 2017-08-02 15:57:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1008/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 lipca 2017r. o zmianie zarządzenia Nr 997/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 lipca 2017r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce Damian Kogut 2017-08-01 16:48:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1007/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 978/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 lipca 2017r w sprawie ogłoszeni naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. Damian Kogut 2017-08-01 16:44:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1006/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 988/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11.07.2017r w sprawie ustalenia wysokości i rozliczenia opłat za korzystanie z szaletu miejskiego. Damian Kogut 2017-08-01 16:42:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1005/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie zarządzania wyborów Sołtysa Sołectwa Giżyn oraz wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Giżyn Damian Kogut 2017-08-01 16:35:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1004/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Brzesko Damian Kogut 2017-08-01 16:32:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1003/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Damian Kogut 2017-08-01 16:29:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1002/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2017. Damian Kogut 2017-08-01 16:25:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1001/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. Damian Kogut 2017-08-01 16:23:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1000/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok Damian Kogut 2017-08-01 16:22:02 dodanie dokumentu
Szymański Ireneusz Waldemar Damian Kogut 2017-08-01 15:31:27 dodanie dokumentu
Nowak Ewa Małgorzata Damian Kogut 2017-08-01 15:29:20 dodanie dokumentu
Szymańska Bożena Damian Kogut 2017-08-01 15:27:22 dodanie dokumentu
Regulamin Damian Kogut 2017-07-28 14:56:59 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Damian Kogut 2017-07-28 14:54:40 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 18 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja Gminnych Obchodów Dnia Strażaka Damian Kogut 2017-07-27 12:11:51 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 17 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Obóz letni dla zawodników LMKS Żak -Espadon Pyrzyce Damian Kogut 2017-07-26 14:37:06 dodanie dokumentu
DŁUG PUBLICZNY GMINY PYRZYCE za II kwartał 2017 Damian Kogut 2017-07-26 08:16:51 dodanie dokumentu
DŁUG PUBLICZNY GMINY PYRZYCE za I kwartał 2017 Damian Kogut 2017-07-26 08:16:13 dodanie dokumentu
DŁUG PUBLICZNY GMINY PYRZYCE za IV kwartał 2016 Damian Kogut 2017-07-26 08:13:59 dodanie dokumentu
DŁUG PUBLICZNY GMINY PYRZYCE za III kwartał 2016 Damian Kogut 2017-07-26 08:13:22 dodanie dokumentu
DŁUG PUBLICZNY GMINY PYRZYCE za II kwartał 2016 Damian Kogut 2017-07-26 08:12:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 999/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego Damian Kogut 2017-07-25 15:14:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 998/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Pyrzycach Damian Kogut 2017-07-25 15:11:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 996/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. Damian Kogut 2017-07-25 15:09:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 990/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr XXXIX/334/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017. Damian Kogut 2017-07-25 14:54:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 989/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. informatyki w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. Damian Kogut 2017-07-25 12:39:48 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z DNIA 19 LIPCA 2017 ROKU W SPRAWIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY PYRZYCE NA 2018 ROK Damian Kogut 2017-07-21 16:07:03 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 997/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 lipca 2017r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce Damian Kogut 2017-07-21 15:57:48 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 997/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 lipca 2017r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce, Damian Kogut 2017-07-21 14:00:06 dodanie dokumentu
Gmina Pyrzyce, reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc zaprasza do składania ofert na: "Usługa transportowa tj. przewóz uczniów w tym niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do ośrodków i szkół, w których realizują obowiązek szkolny lub nauki w roku szkolnym 2017/2018. Damian Kogut 2017-07-20 14:59:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 995/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 lipca 2017r. w sprawie programu likwidacji barszczu Sosnowskiego ( Haracleum sosnowskyi) na terenie Gminy Pyrzyce Damian Kogut 2017-07-19 12:47:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 994/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie wyznaczenia punktów do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce na 2018 rok. Damian Kogut 2017-07-19 12:22:05 dodanie dokumentu
Burmistrz Pyrzyc Informuje Damian Kogut 2017-07-19 12:19:02 dodanie dokumentu