Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1076/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok Dariusz Masłyk 2017-10-31 14:01:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1077/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 492/8 o pow. 0,1600 ha, nr 492/7 o pow. 0,1626 ha, 492/6 o pow. 0,1009 ha położone w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce. Dariusz Masłyk 2017-10-31 10:33:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1077/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 492/8 o pow. 0,1600 ha, nr 492/7 o pow. 0,1626 ha, 492/6 o pow. 0,1009 ha położone w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce. Dariusz Masłyk 2017-10-31 10:31:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1078/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1064/2017 z dnia 16 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. Dariusz Masłyk 2017-10-31 10:21:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1077/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 492/8 o pow. 0,1600 ha, nr 492/7 o pow. 0,1626 ha, 492/6 o pow. 0,1009 ha położone w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce. Dariusz Masłyk 2017-10-31 10:17:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1077/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 492/8 o pow. 0,1600 ha, nr 492/7 o pow. 0,1626 ha, 492/6 o pow. 0,1009 ha położone w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce. Dariusz Masłyk 2017-10-31 10:14:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1073/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr XLII/354/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017 Dariusz Masłyk 2017-10-30 13:49:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1075/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia drugiej sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce. Dariusz Masłyk 2017-10-27 17:35:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1075/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia drugiej sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce. Dariusz Masłyk 2017-10-27 17:32:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1074/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 października 2017 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej drugiej sprzedaży mienia komunalnego stanowiacego własność Gminy Pyrzyce, przeznaczoną do sprzedaży w drodze składania ofert pisemnych. Dariusz Masłyk 2017-10-27 17:20:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1075/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia drugiej sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce. Dariusz Masłyk 2017-10-27 16:55:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1074/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 października 2017 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej drugiej sprzedaży mienia komunalnego stanowiacego własność Gminy Pyrzyce, przeznaczoną do sprzedaży w drodze składania ofert pisemnych. Dariusz Masłyk 2017-10-27 16:47:21 dodanie dokumentu
Ogłoszenie nr 26/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 października 2017r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących włąsność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę w drodze bezprzetargowej. Damian Kogut 2017-10-27 14:55:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1069/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok Dariusz Masłyk 2017-10-27 07:19:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1072/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2017/2018. Dariusz Masłyk 2017-10-26 07:21:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1071/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 Dariusz Masłyk 2017-10-26 07:19:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1070/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 Dariusz Masłyk 2017-10-26 07:13:37 dodanie dokumentu
PORZĄDEK OBRAD XLII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 26 października 2017r. (czwartek) godz. 13:00, sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2017-10-24 15:38:40 edycja dokumentu
PORZĄDEK OBRAD XLII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 26 października 2017r. (czwartek) godz. 13:00, sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2017-10-24 15:37:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/344/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 usytuowanego w budynku mieszkalnym ul. Główna nr 33 w Mielęcinie położonego na działce nr 126 obręb Mielęcin, stanowiącego własność Gminy Pyrzyce oraz oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu Damian Kogut 2017-10-24 12:12:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/348/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Damian Kogut 2017-10-24 10:31:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/347/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi Uczniowskiego Klubu Jeździeckiego ,,JAKOSS" Pyrzyce w Pyrzycach Damian Kogut 2017-10-24 10:30:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/346/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości Damian Kogut 2017-10-24 10:28:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/345/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce Damian Kogut 2017-10-24 10:26:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/343/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/40/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ? należnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Damian Kogut 2017-10-24 10:25:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/342/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Pyrzyce Damian Kogut 2017-10-24 10:23:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/341/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Pyrzyce Damian Kogut 2017-10-24 10:22:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/340/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2017 r.w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy miastem i gminą Pyrzyce a miastem i gminą Ueckermünde Damian Kogut 2017-10-24 10:20:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/339/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia " Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pyrzyce" Damian Kogut 2017-10-24 10:19:17 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLI/339/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia " Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pyrzyce" Damian Kogut 2017-10-24 10:18:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/338/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017 Damian Kogut 2017-10-24 10:16:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Nr PIiD.6733.20.2017 z dnia 23 października 2017r Damian Kogut 2017-10-24 09:50:23 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 29 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 października 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. XII Otwarte Mistrzostwa Gminy o ?Króla Maty? Damian Kogut 2017-10-24 09:36:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1068/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 października 2017 roku w sprawie powołania składu Komisji do odbioru lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pyrzyce w związku z wypowiedzeniem umowy najmu lub zajętych bez tytułu prawnego Dariusz Masłyk 2017-10-23 15:53:56 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 28 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19.10.2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Świąteczny turniej halowej piłki nożnej dla seniorów i juniorów Damian Kogut 2017-10-19 14:58:25 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 27 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19.10.2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Dzień Seniora w Pyrzycach Damian Kogut 2017-10-19 14:57:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1067/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 października 2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i udzielenie bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego Dariusz Masłyk 2017-10-18 15:45:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1066/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 października 2017 w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok Dariusz Masłyk 2017-10-18 15:42:04 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Pyrzyc, dotyczących koncepcji rewitalizacji terenu przy murach obronnych na działce nr 6/3 obręb 8 miasta Pyrzyce Damian Kogut 2017-10-18 15:17:52 dodanie dokumentu
Ogłoszenie NiŚ nr 25/2017 Burmistrz Pyrzyc z dnia 18 października 2017 roku, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie wieczystego współużytkowania gruntu Damian Kogut 2017-10-18 15:10:54 dodanie dokumentu