Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Burmistrza Pyrzyc o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce Dawid Jędraszak 2018-03-05 11:13:51 dodanie dokumentu
Informacja z 22 stycznia 2018 roku. Dawid Jędraszak 2018-03-01 11:59:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1207/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 lutego 2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy IV i VII szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum - na rok szkolny 2018/2019 prowadzonej przez Gminę Pyrzyce. Dawid Jędraszak 2018-03-01 10:44:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1207/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 lutego 2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy IV i VII szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum - na rok szkolny 2018/2019 prowadzonej przez Gminę Pyrzyce. Dawid Jędraszak 2018-03-01 10:43:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1204/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 lutego 2018 w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018. Dawid Jędraszak 2018-03-01 10:41:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1203/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 lutego 2018 w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XLVI/410/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2018. Dawid Jędraszak 2018-03-01 10:40:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1202/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 lutego 2018 w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XLVI/409/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2018. Dawid Jędraszak 2018-03-01 10:38:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1194/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 lutego 2018 w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok Dawid Jędraszak 2018-03-01 10:37:19 dodanie dokumentu
INFORMACJA o działaniach podejmowanych w 2017 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową Damian Kogut 2018-02-28 09:35:46 dodanie dokumentu
Informacja z 22 stycznia 2018 roku. Damian Kogut 2018-02-27 14:56:53 dodanie dokumentu
Informacja z 21 lutego 2018 roku. Damian Kogut 2018-02-27 14:55:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1196/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze Referenta ds. planowania budżetu i księgowości budżetowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Dawid Jędraszak 2018-02-27 14:47:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1197/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze Referenta ds. księgowości podatkowej - wymiar podatków w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dawid Jędraszak 2018-02-27 14:47:15 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 23 lutego 2018r. Damian Kogut 2018-02-23 15:30:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1201/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 lutego 2018 w sprawie odwołania i powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. Dawid Jędraszak 2018-02-23 11:31:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1200/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 lutego 2018r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok Dawid Jędraszak 2018-02-22 14:57:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1197/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze Referenta ds. księgowości podatkowej - wymiar podatków w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dawid Jędraszak 2018-02-22 14:48:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1196/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze Referenta ds. planowania budżetu i księgowości budżetowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Dawid Jędraszak 2018-02-22 14:46:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1195/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce Dawid Jędraszak 2018-02-22 14:37:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1193/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie ponowienia naboru kandydatów na członków Pyrzyckiej Rady Seniorów Dawid Jędraszak 2018-02-22 14:31:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1193/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie ponowienia naboru kandydatów na członków Pyrzyckiej Rady Seniorów Dawid Jędraszak 2018-02-22 14:30:58 dodanie dokumentu
PORZĄDEK OBRAD XLVI Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 22 LUTEGO 2018 r. (czwartek) godz. 13:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Dawid Jędraszak 2018-02-21 07:32:21 edycja dokumentu
PORZĄDEK OBRAD XLVI Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 22 LUTEGO 2018 r. (czwartek) godz. 13:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Dawid Jędraszak 2018-02-21 07:31:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1177/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Planowania Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2018-02-20 15:02:53 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/407/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zmiany statutu Pyrzyckiego Domu Kultury Dawid Jędraszak 2018-02-20 14:28:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/406/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej i publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Pyrzyce Dawid Jędraszak 2018-02-20 14:11:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/405/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2018 rok Dawid Jędraszak 2018-02-20 14:06:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/404/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce Dawid Jędraszak 2018-02-20 14:04:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/403/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 47/2 o pow. 0,0167 ha oraz działka 51 o pow. 0,0726 ha położone w obrębie geodezyjnym Obromino Dawid Jędraszak 2018-02-20 14:01:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/402/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Pyrzyce na lata 2018 ? 2021 Dawid Jędraszak 2018-02-20 13:59:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/401/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Pyrzyce na 2018 ro Dawid Jędraszak 2018-02-20 13:57:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/400/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2018 Dawid Jędraszak 2018-02-20 13:55:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/399/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 2 Marca Dawid Jędraszak 2018-02-20 12:35:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/398/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Dawid Jędraszak 2018-02-20 12:34:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/397/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie rezygnacji z nabycia akcji Dawid Jędraszak 2018-02-20 12:32:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/396/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na 2018 rok Dawid Jędraszak 2018-02-20 12:31:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/395/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 21 do uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce Dawid Jędraszak 2018-02-20 12:26:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/394/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 20 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce Dawid Jędraszak 2018-02-20 12:13:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/393/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 19 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce Dawid Jędraszak 2018-02-20 12:11:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/392/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 18 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce Dawid Jędraszak 2018-02-20 12:10:05 dodanie dokumentu