Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 948/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. Damian Kogut 2017-06-19 12:22:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 947/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach. Damian Kogut 2017-06-19 12:20:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 946/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 czerwca 2017 r. w sprawie Damian Kogut 2017-06-19 12:18:00 dodanie dokumentu
PORZĄDEK OBRAD XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 29 czerwca 2017r. (czwartek) ? godz. 13:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2017-06-19 08:28:07 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Damian Kogut 2017-06-14 15:38:03 dodanie dokumentu
PORZĄDEK OBRAD XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 14 czerwca 2017 roku (środa) o godz. 9:00, w sali 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Damian Kogut 2017-06-14 08:26:47 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z DNIA 12 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY PYRZYCE Damian Kogut 2017-06-13 14:45:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 949/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 czerwca 2017r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Przebudowa ulicy Słowackiego w Pyrzycach. Damian Kogut 2017-06-13 14:15:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Nr PIiD.6733.6.2017 z dnia 8 maja 2017 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Damian Kogut 2017-06-12 14:46:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 943 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08.06.2017r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pyrzyce i ich zagospodarowanie". Damian Kogut 2017-06-12 11:34:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 945/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędznicze Młodszego referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach Damian Kogut 2017-06-09 10:54:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 944/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Inspektora w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach Damian Kogut 2017-06-09 10:52:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 941/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 923 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 maja 2017r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności i wyceny składników majątku ruchomego - 5 autobusów. Damian Kogut 2017-06-09 10:50:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 940/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Przebudowa oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mechowo, Gmina Pyrzyce. Damian Kogut 2017-06-09 10:45:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 945/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędznicze Młodszego referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach Damian Kogut 2017-06-09 10:13:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 944/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Inspektora w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach Damian Kogut 2017-06-09 10:12:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 942/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji rewitalizacji terenu przy murach obronnych na działce nr 6/3 obręb 8 miasta Pyrzyce Damian Kogut 2017-06-08 12:17:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 942/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji rewitalizacji terenu przy murach obronnych na działce nr 6/3 obręb 8 miasta Pyrzyce Damian Kogut 2017-06-08 12:15:37 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2017-06-08 10:01:44 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2017-06-08 09:55:07 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2017-06-08 09:52:47 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2017-06-08 09:45:24 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2017-06-08 09:42:21 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2017-06-08 09:02:24 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2017-06-08 08:53:45 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2017-06-08 08:50:31 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2017-06-08 08:41:29 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2017-06-08 08:39:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 910/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach Damian Kogut 2017-06-07 13:20:33 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2017-06-07 10:41:16 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2017-06-07 10:34:22 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2017-06-07 10:30:21 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2017-06-07 10:18:37 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2017-06-07 10:13:01 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2017-06-07 10:04:57 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2017-06-07 09:55:04 edycja dokumentu
Ogłoszenie nr 16/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży. Damian Kogut 2017-06-06 15:16:11 dodanie dokumentu
Czerwiec Damian Kogut 2017-06-06 15:14:52 usunięcie dokument
Czerwiec Damian Kogut 2017-06-06 15:14:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Nr PLiD.6733.12.2017 z dnia 5 czerwca 2017 roku. Damian Kogut 2017-06-06 15:01:25 dodanie dokumentu