Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
PORZĄDEK OBRAD XLVI Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 22 LUTEGO 2018 r. (czwartek) godz. 13:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Dawid Jędraszak 2018-02-21 07:32:21 edycja dokumentu
PORZĄDEK OBRAD XLVI Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 22 LUTEGO 2018 r. (czwartek) godz. 13:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Dawid Jędraszak 2018-02-21 07:31:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1177/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Planowania Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2018-02-20 15:02:53 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/407/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zmiany statutu Pyrzyckiego Domu Kultury Dawid Jędraszak 2018-02-20 14:28:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/406/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej i publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Pyrzyce Dawid Jędraszak 2018-02-20 14:11:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/405/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2018 rok Dawid Jędraszak 2018-02-20 14:06:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/404/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce Dawid Jędraszak 2018-02-20 14:04:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/403/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 47/2 o pow. 0,0167 ha oraz działka 51 o pow. 0,0726 ha położone w obrębie geodezyjnym Obromino Dawid Jędraszak 2018-02-20 14:01:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/402/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Pyrzyce na lata 2018 ? 2021 Dawid Jędraszak 2018-02-20 13:59:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/401/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Pyrzyce na 2018 ro Dawid Jędraszak 2018-02-20 13:57:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/400/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2018 Dawid Jędraszak 2018-02-20 13:55:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/399/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 2 Marca Dawid Jędraszak 2018-02-20 12:35:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/398/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Dawid Jędraszak 2018-02-20 12:34:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/397/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie rezygnacji z nabycia akcji Dawid Jędraszak 2018-02-20 12:32:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/396/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na 2018 rok Dawid Jędraszak 2018-02-20 12:31:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/395/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 21 do uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce Dawid Jędraszak 2018-02-20 12:26:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/394/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 20 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce Dawid Jędraszak 2018-02-20 12:13:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/393/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 19 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce Dawid Jędraszak 2018-02-20 12:11:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/392/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 18 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce Dawid Jędraszak 2018-02-20 12:10:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/391/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 17 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce Dawid Jędraszak 2018-02-20 12:08:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/390/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 16 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce Dawid Jędraszak 2018-02-20 12:07:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/389/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 15 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce Dawid Jędraszak 2018-02-20 12:06:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/388/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 14 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce Dawid Jędraszak 2018-02-20 12:05:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/387/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 13 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce Dawid Jędraszak 2018-02-20 12:04:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/386/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 12 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce Dawid Jędraszak 2018-02-20 12:03:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/385/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 11 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce Dawid Jędraszak 2018-02-20 12:02:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/384/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce Dawid Jędraszak 2018-02-20 12:00:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/383/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce Dawid Jędraszak 2018-02-20 11:59:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/382/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce Dawid Jędraszak 2018-02-20 11:58:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/381/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyc Dawid Jędraszak 2018-02-20 11:57:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/380/17Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce Dawid Jędraszak 2018-02-20 11:56:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/379/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce Dawid Jędraszak 2018-02-20 11:55:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/378/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyc Dawid Jędraszak 2018-02-20 11:54:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/377/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce Dawid Jędraszak 2018-02-20 11:52:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/376/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce Dawid Jędraszak 2018-02-20 11:51:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/375/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce Dawid Jędraszak 2018-02-20 11:49:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/373/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kwoty wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Dawid Jędraszak 2018-02-20 11:46:41 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIV/374/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 137/1 obręb 003 miasta Pyrzyce na rzecz Gminy Pyrzyce Dawid Jędraszak 2018-02-20 11:45:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/373/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kwoty wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Dawid Jędraszak 2018-02-20 11:41:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/372/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017 Dawid Jędraszak 2018-02-20 11:34:39 dodanie dokumentu