Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1215/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 marca 2018 roku w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 Dawid Jędraszak 2018-03-09 10:49:17 dodanie dokumentu
Wykaz firm Damian Kogut 2018-03-08 14:58:43 dodanie dokumentu
Wykaz firm Damian Kogut 2018-03-08 14:56:08 edycja dokumentu
Wykaz firm Damian Kogut 2018-03-08 14:55:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1196/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze Referenta ds. planowania budżetu i księgowości budżetowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2018-03-08 14:39:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1197/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze Referenta ds. księgowości podatkowej - wymiar podatków w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Damian Kogut 2018-03-08 14:38:41 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: " Zwiększenie obsady bydła mięsnego do 90,8 DJP w Giżynie gm Pyrzyce". Damian Kogut 2018-03-08 14:36:28 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: " Zwiększenie obsady bydła mięsnego do 90,8 DJP w Giżynie gm Pyrzyce". Damian Kogut 2018-03-08 14:31:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1208/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. Dawid Jędraszak 2018-03-07 09:18:35 dodanie dokumentu
Projekt grantowy "Dobre konsultacje, dobry plan" Dawid Jędraszak 2018-03-06 13:40:39 edycja dokumentu
Projekt grantowy "Dobre konsultacje, dobry plan" Dawid Jędraszak 2018-03-06 13:40:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1212/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie wysokości kosztów wezwania skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem postępowania sądowego, egzekucji administracyjnej należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Pyrzyce. Dawid Jędraszak 2018-03-06 13:19:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1212/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie wysokości kosztów wezwania skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem postępowania sądowego, egzekucji administracyjnej należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Pyrzyce. Dawid Jędraszak 2018-03-06 10:18:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1211/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie organizacji punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie w roku szkolnym 2017/2018 Dawid Jędraszak 2018-03-06 10:16:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1210/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie w roku szkolnym 2017/2018 Dawid Jędraszak 2018-03-06 10:15:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1209/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 Dawid Jędraszak 2018-03-06 10:14:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1206/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 919/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia wzoru karty do głosowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce. Dawid Jędraszak 2018-03-06 10:11:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1205/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 817/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia wzoru wniosku zgłaszania zadania oraz listy poparcia dla zadania realizowanego w ramach Budżetu obywatelskiego Gminy Pyrzyce. Dawid Jędraszak 2018-03-06 10:10:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1205/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 817/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia wzoru wniosku zgłaszania zadania oraz listy poparcia dla zadania realizowanego w ramach Budżetu obywatelskiego Gminy Pyrzyce. Dawid Jędraszak 2018-03-06 10:09:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Pyrzyc o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce Dawid Jędraszak 2018-03-05 11:13:51 dodanie dokumentu
Informacja z 22 stycznia 2018 roku. Dawid Jędraszak 2018-03-01 11:59:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1207/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 lutego 2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy IV i VII szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum - na rok szkolny 2018/2019 prowadzonej przez Gminę Pyrzyce. Dawid Jędraszak 2018-03-01 10:44:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1207/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 lutego 2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy IV i VII szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum - na rok szkolny 2018/2019 prowadzonej przez Gminę Pyrzyce. Dawid Jędraszak 2018-03-01 10:43:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1204/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 lutego 2018 w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018. Dawid Jędraszak 2018-03-01 10:41:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1203/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 lutego 2018 w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XLVI/410/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2018. Dawid Jędraszak 2018-03-01 10:40:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1202/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 lutego 2018 w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XLVI/409/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2018. Dawid Jędraszak 2018-03-01 10:38:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1194/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 lutego 2018 w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok Dawid Jędraszak 2018-03-01 10:37:19 dodanie dokumentu
INFORMACJA o działaniach podejmowanych w 2017 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową Damian Kogut 2018-02-28 09:35:46 dodanie dokumentu
Informacja z 22 stycznia 2018 roku. Damian Kogut 2018-02-27 14:56:53 dodanie dokumentu
Informacja z 21 lutego 2018 roku. Damian Kogut 2018-02-27 14:55:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1196/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze Referenta ds. planowania budżetu i księgowości budżetowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Dawid Jędraszak 2018-02-27 14:47:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1197/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze Referenta ds. księgowości podatkowej - wymiar podatków w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dawid Jędraszak 2018-02-27 14:47:15 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 23 lutego 2018r. Damian Kogut 2018-02-23 15:30:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1201/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 lutego 2018 w sprawie odwołania i powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. Dawid Jędraszak 2018-02-23 11:31:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1200/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 lutego 2018r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok Dawid Jędraszak 2018-02-22 14:57:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1197/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze Referenta ds. księgowości podatkowej - wymiar podatków w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dawid Jędraszak 2018-02-22 14:48:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1196/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze Referenta ds. planowania budżetu i księgowości budżetowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Dawid Jędraszak 2018-02-22 14:46:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1195/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce Dawid Jędraszak 2018-02-22 14:37:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1193/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie ponowienia naboru kandydatów na członków Pyrzyckiej Rady Seniorów Dawid Jędraszak 2018-02-22 14:31:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1193/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie ponowienia naboru kandydatów na członków Pyrzyckiej Rady Seniorów Dawid Jędraszak 2018-02-22 14:30:58 dodanie dokumentu