Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie nr 27/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 listopada 2017r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem w drodze ustnego przetargu nieograniczonego Damian Kogut 2017-11-10 10:10:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Nr PIiD.6733.20.2017 z dnia 07 listopada 2017r Dariusz Masłyk 2017-11-10 09:55:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Nr PIiD.6733.17.2017 z dnia 06 listopada 2017r Dariusz Masłyk 2017-11-10 09:45:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1080/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. Dariusz Masłyk 2017-11-09 15:27:01 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 30 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 listopada 2017r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych Damian Kogut 2017-11-08 17:26:02 edycja dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 30 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 listopada 2017r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych Damian Kogut 2017-11-08 17:23:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1082/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 listopada 2017 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. Dariusz Masłyk 2017-11-07 13:47:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1081/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 listopada 2017 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. Dariusz Masłyk 2017-11-07 13:46:00 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Damian Kogut 2017-11-07 10:33:53 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Damian Kogut 2017-11-07 10:32:59 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Damian Kogut 2017-11-07 10:23:16 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Damian Kogut 2017-11-07 10:22:15 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Damian Kogut 2017-11-07 10:20:07 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Damian Kogut 2017-11-07 10:19:32 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Damian Kogut 2017-11-07 10:18:42 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Damian Kogut 2017-11-07 10:18:07 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Damian Kogut 2017-11-07 10:15:43 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Damian Kogut 2017-11-07 10:15:27 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Damian Kogut 2017-11-07 10:13:52 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Damian Kogut 2017-11-07 10:03:15 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Damian Kogut 2017-11-07 09:43:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1079/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok Dariusz Masłyk 2017-11-07 07:16:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 901/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08.05.2017 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości Damian Kogut 2017-11-03 15:20:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1076/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok Dariusz Masłyk 2017-10-31 14:01:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1077/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 492/8 o pow. 0,1600 ha, nr 492/7 o pow. 0,1626 ha, 492/6 o pow. 0,1009 ha położone w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce. Dariusz Masłyk 2017-10-31 10:33:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1077/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 492/8 o pow. 0,1600 ha, nr 492/7 o pow. 0,1626 ha, 492/6 o pow. 0,1009 ha położone w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce. Dariusz Masłyk 2017-10-31 10:31:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1078/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1064/2017 z dnia 16 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. Dariusz Masłyk 2017-10-31 10:21:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1077/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 492/8 o pow. 0,1600 ha, nr 492/7 o pow. 0,1626 ha, 492/6 o pow. 0,1009 ha położone w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce. Dariusz Masłyk 2017-10-31 10:17:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1077/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 492/8 o pow. 0,1600 ha, nr 492/7 o pow. 0,1626 ha, 492/6 o pow. 0,1009 ha położone w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce. Dariusz Masłyk 2017-10-31 10:14:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1073/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr XLII/354/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017 Dariusz Masłyk 2017-10-30 13:49:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1075/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia drugiej sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce. Dariusz Masłyk 2017-10-27 17:35:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1075/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia drugiej sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce. Dariusz Masłyk 2017-10-27 17:32:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1074/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 października 2017 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej drugiej sprzedaży mienia komunalnego stanowiacego własność Gminy Pyrzyce, przeznaczoną do sprzedaży w drodze składania ofert pisemnych. Dariusz Masłyk 2017-10-27 17:20:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1075/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia drugiej sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce. Dariusz Masłyk 2017-10-27 16:55:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1074/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 października 2017 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej drugiej sprzedaży mienia komunalnego stanowiacego własność Gminy Pyrzyce, przeznaczoną do sprzedaży w drodze składania ofert pisemnych. Dariusz Masłyk 2017-10-27 16:47:21 dodanie dokumentu
Ogłoszenie nr 26/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 października 2017r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących włąsność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę w drodze bezprzetargowej. Damian Kogut 2017-10-27 14:55:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1069/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok Dariusz Masłyk 2017-10-27 07:19:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1072/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2017/2018. Dariusz Masłyk 2017-10-26 07:21:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1071/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 Dariusz Masłyk 2017-10-26 07:19:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1070/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 Dariusz Masłyk 2017-10-26 07:13:37 dodanie dokumentu