Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie nr NIŚ.6220.3.2017.BB z dnia 29 czerwca 2017r. Damian Kogut 2017-07-03 15:48:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 969/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach Damian Kogut 2017-06-30 16:52:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 968/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr XXXVIII/325/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017. Damian Kogut 2017-06-30 16:05:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 967/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego Damian Kogut 2017-06-30 15:56:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 966/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy. Damian Kogut 2017-06-30 15:54:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 965/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Rzepnowo Damian Kogut 2017-06-30 15:52:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 964/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury Damian Kogut 2017-06-30 15:50:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 693/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego Damian Kogut 2017-06-30 15:48:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 962/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. Damian Kogut 2017-06-30 15:46:05 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 962/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. Damian Kogut 2017-06-30 15:43:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 960/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzoru Regulaminu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce Damian Kogut 2017-06-30 15:43:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 959/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. Damian Kogut 2017-06-30 15:40:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 958/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 852/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 marca 2017r. w sprawie programu likwidacji barszczu Sosnowskiego ( Heracleum sosnowskyi) na terenie Gminy Pyrzyce zmienionego zarządzeniem nr 922/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 maja 2017r. w sprawie programu likwidacji barszczu Sosnowskiego ( Heracleum sosnowskyi) na terenie Gminy Pyrzyce Damian Kogut 2017-06-30 15:24:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 957/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2017. Damian Kogut 2017-06-30 15:18:15 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza do wzięcia udziału w badaniu ankietowym Damian Kogut 2017-06-30 12:32:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 943 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08.06.2017r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pyrzyce i ich zagospodarowanie". Damian Kogut 2017-06-30 09:54:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 942/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji rewitalizacji terenu przy murach obronnych na działce nr 6/3 obręb 8 miasta Pyrzyce Damian Kogut 2017-06-30 09:51:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 944/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Inspektora w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach Damian Kogut 2017-06-29 12:38:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 945/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędznicze Młodszego referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach Damian Kogut 2017-06-29 09:22:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 961/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat działki nr 492/17 o pow. 2,2844 ha, położonej w obrębie 0010 miasta Pyrzyce, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce z przeznaczeniem w części na cele rolnicze, jako pastwiska i łąki oraz nieużytki. Damian Kogut 2017-06-27 11:24:50 dodanie dokumentu
Sylwester Krystecki 2017-06-23 13:45:50 edycja dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 16 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Upowszechnianie kultury i sztuki poprzez udział w festiwalach oraz uroczystościach kulturalnych Gminy Pyrzyce Damian Kogut 2017-06-22 15:28:50 dodanie dokumentu
Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majatku ruchomego przekraczających równowartość kwoty 300 EURO - przeznaczonych do zbycia Damian Kogut 2017-06-22 07:31:52 dodanie dokumentu
Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majatku ruchomego przekraczających równowartość kwoty 300 EURO - przeznaczonych do zbycia Damian Kogut 2017-06-22 07:24:50 edycja dokumentu
Obwieszczenie nr PIiD.6733.9.2017 z dnia 20 czerwca 2017r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Damian Kogut 2017-06-22 07:15:32 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2017-06-21 14:37:12 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2017-06-21 14:24:56 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2017-06-21 14:18:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 945/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędznicze Młodszego referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach Sylwester Krystecki 2017-06-20 14:05:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 944/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Inspektora w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach Sylwester Krystecki 2017-06-20 14:05:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 956/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w zarządzeniu Nr 947/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 czerwca 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach. Damian Kogut 2017-06-20 11:12:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 955/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Żabowie Damian Kogut 2017-06-20 11:08:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 954/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach Damian Kogut 2017-06-20 11:05:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 953/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Brzezinie Damian Kogut 2017-06-20 11:04:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 952/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku Damian Kogut 2017-06-20 10:59:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 951/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 712/2016 z dnia 07 października 2016r w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Nr 761/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 712/2016 z dnia 07 października 2016r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach Damian Kogut 2017-06-20 10:55:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 950/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr XXXVII/320/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017. Damian Kogut 2017-06-20 10:48:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 950/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr XXXVII/320/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017. Damian Kogut 2017-06-20 10:43:34 dodanie dokumentu
Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majatku ruchomego przekraczających równowartość kwoty 300 EURO - przeznaczonych do zbycia Damian Kogut 2017-06-19 15:24:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 949/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Przebudowa ulicy Słowackiego w Pyrzycach". Damian Kogut 2017-06-19 12:25:30 dodanie dokumentu