Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 986/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. Damian Kogut 2017-07-13 14:53:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 985/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Damian Kogut 2017-07-13 14:51:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 984/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Damian Kogut 2017-07-13 14:50:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 983/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Damian Kogut 2017-07-13 14:48:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 982/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. konsultacji społecznych dotyczących koncepcji rewitalizacji terenu przy murach obronnych na działce nr 6/3 obręb 8 miasta Pyrzyce Damian Kogut 2017-07-13 14:44:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 981/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lipca 2017r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Przebudowa ulicy Słowackiego w Pyrzycach. Damian Kogut 2017-07-13 14:41:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 980/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lipca 2017r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Przebudowa oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mechowo, Gmina Pyrzyce. Damian Kogut 2017-07-13 14:39:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 988/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości i rozliczenia opłat za korzystanie z szaletu miejskiego Damian Kogut 2017-07-12 15:02:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Nr PIiD.6733.13.2017 z dnia 10 lipca 2017 roku. Damian Kogut 2017-07-12 11:48:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 921/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach Damian Kogut 2017-07-12 11:45:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 989/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. informatyki w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. Damian Kogut 2017-07-12 11:26:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 981/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lipca 2017r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Przebudowa ulicy Słowackiego w Pyrzycach. Damian Kogut 2017-07-11 12:37:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 980/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lipca 2017r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Przebudowa oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mechowo, Gmina Pyrzyce. Damian Kogut 2017-07-11 12:18:44 dodanie dokumentu
PORZĄDEK OBRAD XXXIX sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 12 lipca 2017 roku (środa) o godz.10:00, w sali 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Damian Kogut 2017-07-11 08:54:56 dodanie dokumentu
Toboła Robert Damian Kogut 2017-07-11 08:47:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Nr PIiD.6733.11.2017 z dnia 05 lipca 2017 roku Damian Kogut 2017-07-07 16:26:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Nr PIiD.6733.10.2017 z dnia 5 lipca 2017 roku. Damian Kogut 2017-07-07 16:25:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 979/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. Damian Kogut 2017-07-07 16:15:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 979/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. Damian Kogut 2017-07-07 16:14:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 978/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędznicze Referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach Damian Kogut 2017-07-07 16:12:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 977/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 lipca 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. Damian Kogut 2017-07-07 16:11:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 976/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 72/3 o powierzchni 0,2629 ha, położona w obrębie geodezyjnym Okunica. Damian Kogut 2017-07-07 16:04:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 975/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 306 o powierzchni 0,0081 ha, położona w obrębie geodezyjnym 0007 miasta Pyrzyce Damian Kogut 2017-07-07 16:01:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 974/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pyrzyce Damian Kogut 2017-07-07 15:57:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 973/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. Damian Kogut 2017-07-07 15:54:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 972/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok Damian Kogut 2017-07-07 15:23:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 971/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach Damian Kogut 2017-07-07 15:21:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 970/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie warunków świadczonej opieki przez Żłobek "Bajeczka" przy ul. Rejtana 6 w Pyrzycach Damian Kogut 2017-07-07 15:19:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 978/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędznicze Referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach Damian Kogut 2017-07-07 11:03:02 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o składaniu ofert pisemnych z dnia 4 lipca 2017r. Damian Kogut 2017-07-06 15:43:17 edycja dokumentu
Ogłoszenie o składaniu ofert pisemnych z dnia 4 lipca 2017r. Damian Kogut 2017-07-06 15:41:38 edycja dokumentu
Ogłoszenie o składaniu ofert pisemnych z dnia 4 lipca 2017r. Damian Kogut 2017-07-04 15:18:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenie nr NIŚ.6220.3.2017.BB z dnia 29 czerwca 2017r. Damian Kogut 2017-07-03 15:48:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 969/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach Damian Kogut 2017-06-30 16:52:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 968/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr XXXVIII/325/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017. Damian Kogut 2017-06-30 16:05:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 967/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego Damian Kogut 2017-06-30 15:56:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 966/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy. Damian Kogut 2017-06-30 15:54:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 965/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Rzepnowo Damian Kogut 2017-06-30 15:52:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 964/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury Damian Kogut 2017-06-30 15:50:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 693/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego Damian Kogut 2017-06-30 15:48:25 dodanie dokumentu