Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie NiŚ nr 25/2017 Burmistrz Pyrzyc z dnia 18 października 2017 roku, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie wieczystego współużytkowania gruntu Damian Kogut 2017-10-18 15:10:54 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 26 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17.10.2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja obchodów Dnia Białej Laski Damian Kogut 2017-10-17 18:33:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1065/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmiany harmonogramu budżetu obywatelskiego Gminy Pyrzyce. Dariusz Masłyk 2017-10-16 15:23:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1064/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 października 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. Dariusz Masłyk 2017-10-16 14:15:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1063/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. Dariusz Masłyk 2017-10-16 14:08:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1062/2017 r. Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji. Dariusz Masłyk 2017-10-16 14:03:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Nr PIiD.6733.19.2017 z dnia 11 października 2017r Damian Kogut 2017-10-16 10:43:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1061/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 października 2017 w sprawie odwołania i powołania Administratora Systemu Informatycznego w Pyrzycach. Dariusz Masłyk 2017-10-13 07:07:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1060/2017 Burmistrza Pyrzyc z dn. 11 października 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego w Żabowie w roku szkolnym 2017/2018. Dariusz Masłyk 2017-10-11 14:40:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1059/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego nr 4 w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 Dariusz Masłyk 2017-10-11 14:38:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1058/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 Dariusz Masłyk 2017-10-11 07:18:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1057/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok Dariusz Masłyk 2017-10-11 07:14:52 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2017-10-10 11:05:56 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2017-10-10 10:59:47 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2017-10-10 10:42:32 edycja dokumentu
Obwieszczenie Nr PIiD.6733.18.2017 z dnia 5 października 2017r Damian Kogut 2017-10-09 15:53:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1054/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pyrzyce. Dariusz Masłyk 2017-10-09 08:06:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1052/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok Dariusz Masłyk 2017-10-06 11:50:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1056/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 października 2017 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości , położonej w Pyrzycach ul. Głowackiego nr 23, obręb geodezyjny 5 miasta Pyrzyce, oznaczony numerem działki 114 o pow. 0,1204 ha. Dariusz Masłyk 2017-10-05 12:41:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1055/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem na okres 3 lat lokalu garażowego o pow. 18,00 m ?, położonego w obrębie 0006 miasta Pyrzyce, na działce nr 178/76, stanowiacego własność Gminy. Dariusz Masłyk 2017-10-05 12:37:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1055/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 października 2017r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem na okres 3 lat lokalu garażowego o pow. 18, 00m kwadratoweg, położonego w obrębie 0006 miasta Pyrzyce, na działce nr 178/76 , stanowiącego własność Gminy Pyrzyce. Damian Kogut 2017-10-05 11:14:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1053 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: powołania Pyrzyckiej Rady Dziedzictwa Kulturowego "Pirissa". Dariusz Masłyk 2017-10-05 11:08:24 dodanie dokumentu
Ogłoszenie nr 23/2017 z dnia 4 października 2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę w drodze bezprzetargowej Damian Kogut 2017-10-05 10:59:17 dodanie dokumentu
Roguszka Rafał Arkadiusz Damian Kogut 2017-10-04 07:24:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1051/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2017. Dariusz Masłyk 2017-10-02 14:59:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1050/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr XLI/338/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017 Dariusz Masłyk 2017-10-02 14:19:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1050/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr XLI/338/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017 Dariusz Masłyk 2017-10-02 14:17:56 dodanie dokumentu
Ireneusz Waldemar Szymański Damian Kogut 2017-10-02 08:20:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1049/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. Dariusz Masłyk 2017-09-29 16:52:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1048/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 r. Dariusz Masłyk 2017-09-29 16:46:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1047 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planie wykonawczego budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 r. Dariusz Masłyk 2017-09-28 07:51:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Nr PIiD.6733.17.2017 z dnia 25 września 2017r Damian Kogut 2017-09-27 15:24:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Nr PIiD.6733.16.2017 z dnia 25 września 2017r Damian Kogut 2017-09-27 15:22:26 dodanie dokumentu
PORZĄDEK OBRAD XLI Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 28 września 2017r. (czwartek) godz. 13:00, sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2017-09-27 14:43:49 edycja dokumentu
PORZĄDEK OBRAD XLI Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 28 września 2017r. (czwartek) godz. 13:00, sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2017-09-27 14:41:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1046/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego nr 4 w Pyrzycach w roku 2017/2018. Dariusz Masłyk 2017-09-25 15:58:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1045/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018. Dariusz Masłyk 2017-09-25 15:54:45 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 25 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22.09.2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Damian Kogut 2017-09-22 15:01:19 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 24 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22.09. 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Damian Kogut 2017-09-22 15:00:17 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 23 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22.09. 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Damian Kogut 2017-09-22 14:51:07 dodanie dokumentu