Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 29 stycznia 2018r Damian Kogut 2018-01-31 16:00:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1155/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędznicze Młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Damian Kogut 2018-01-30 15:05:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1155/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędznicze Młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Damian Kogut 2018-01-30 15:04:10 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 1155/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędznicze Młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Damian Kogut 2018-01-30 15:02:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1184/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. Damian Kogut 2018-01-30 14:53:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1157/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 stycznia 2018r w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędznicze Referenta w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2018-01-29 13:43:11 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1175/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. Damian Kogut 2018-01-26 15:32:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1172/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Brzesko Damian Kogut 2018-01-26 15:28:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1162/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2018 do uchwały Nr XLIV/370/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 roku. Damian Kogut 2018-01-26 15:26:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1180/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 stycznia 2018 roku Damian Kogut 2018-01-26 10:39:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1157/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 stycznia 2018r w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędznicze Referenta w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2018-01-26 10:27:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1177/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Planowania Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2018-01-24 15:12:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1177/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Planowania Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2018-01-24 15:09:51 dodanie dokumentu
PORZĄDEK OBRAD XLV Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 25 STYCZNIA 2018 r. (czwartek) godz. 13:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2018-01-24 15:01:21 edycja dokumentu
PORZĄDEK OBRAD XLV Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 25 STYCZNIA 2018 r. (czwartek) godz. 13:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2018-01-24 15:01:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie PIiD.6733.2.2018 z dnia 22 stycznia 2018r. Damian Kogut 2018-01-24 14:47:59 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych udzielanych z zastosowaniem przepisów Pzp na 2018 rok. Damian Kogut 2018-01-23 15:03:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1131/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. sprzedaży nieruchomości i lokali komunalnych w Wydziale Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Damian Kogut 2018-01-23 14:17:46 edycja dokumentu
Zarządznie Nr 1133/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. księgowości budżetowej szkół i przedszkoli w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Damian Kogut 2018-01-23 14:08:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1151/2018 Burmistrz Pyrzyc z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2018-01-23 14:06:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1156/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 stycznia 2018r w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędznicze Inspektora w Wydziale Planowania Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2018-01-23 14:05:21 edycja dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 3 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Propagowanie ruchu trzeźwościowego społeczności lokalnej Pyrzyc poprzez organizację obchodów 25-lecia Klubu Abstynenta Krokus Damian Kogut 2018-01-23 14:00:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1171/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia spisu z natury. Dariusz Masłyk 2018-01-19 09:35:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1170/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia spisu z natury. Dariusz Masłyk 2018-01-19 09:33:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1169/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. Dariusz Masłyk 2018-01-19 09:31:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1167/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia spisu z natury Dariusz Masłyk 2018-01-19 09:28:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1168/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. Dariusz Masłyk 2018-01-19 09:27:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1167/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia spisu z natury Dariusz Masłyk 2018-01-19 09:25:52 dodanie dokumentu
DRUK Oświadczenie majątkowe (obowiązujący) Dariusz Masłyk 2018-01-18 14:20:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1166/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia obowiązującego wzoru umowy-zlecenia dla osób fizycznych zawieranych umowę z Gminą Pyrzyce. Dariusz Masłyk 2018-01-18 13:32:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1164/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 Dariusz Masłyk 2018-01-18 13:27:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1163/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie w roku szkolnym 2017/2018. Dariusz Masłyk 2018-01-18 13:25:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1161/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. Dariusz Masłyk 2018-01-18 12:36:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1160/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. Dariusz Masłyk 2018-01-18 12:34:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1159/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. Dariusz Masłyk 2018-01-18 12:32:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1158/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. Dariusz Masłyk 2018-01-18 12:30:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1165/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zmian dni pracy w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w 2018 r. Dariusz Masłyk 2018-01-18 10:26:03 dodanie dokumentu
Zarządznie Nr 1133/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. księgowości budżetowej szkół i przedszkoli w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dariusz Masłyk 2018-01-17 13:49:05 edycja dokumentu
Obwieszczenie NiŚ. 6845.12.2018.KD z dn. 17 stycznia 2018 r. dotyczące średnioroczngo wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017 roku. Dariusz Masłyk 2018-01-17 13:26:43 dodanie dokumentu
Zarządznie Nr 1133/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. księgowości budżetowej szkół i przedszkoli w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dariusz Masłyk 2018-01-17 13:24:05 edycja dokumentu