Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
OBWIESZCZENIE nr PLiD.6733.5.2018 z dnia 6 kwietnia 2018r Damian Kogut 2018-04-09 13:54:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1237/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania członków Pyrzyckiej Rady Seniorów. Dawid Jędraszak 2018-04-09 13:13:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1235/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach. Dawid Jędraszak 2018-04-06 14:47:43 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 5 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Międzynarodowy turniej piłki siatkowej amatorów Damian Kogut 2018-04-06 14:45:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1236/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018. Dawid Jędraszak 2018-04-06 14:44:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1235/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach. Dawid Jędraszak 2018-04-06 14:43:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1234/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za 2017 rok. Dawid Jędraszak 2018-04-06 14:41:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1230/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. Dawid Jędraszak 2018-04-06 14:38:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1233/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 42 o powierzchni 0,0031 ha, położona w obrębie geodezyjnym 0008 miasta Pyrzyce. Dawid Jędraszak 2018-04-05 14:29:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1233/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 42 o powierzchni 0,0031 ha, położona w obrębie geodezyjnym 0008 miasta Pyrzyce. Dawid Jędraszak 2018-04-05 14:25:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1233/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 42 o powierzchni 0,0031 ha, położona w obrębie geodezyjnym 0008 miasta Pyrzyce. Dawid Jędraszak 2018-04-05 14:24:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1233/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 42 o powierzchni 0,0031 ha, położona w obrębie geodezyjnym 0008 miasta Pyrzyce. Dawid Jędraszak 2018-04-05 14:24:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1232/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dawid Jędraszak 2018-04-05 11:13:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1231/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dawid Jędraszak 2018-04-05 11:12:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1232/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dawid Jędraszak 2018-04-05 11:10:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1231/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dawid Jędraszak 2018-04-05 11:09:52 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Pyrzyce, dotyczących planów modernizacji Stadionu Miejskiego im. Leszka Słoninki w Pyrzycach. Dawid Jędraszak 2018-04-04 12:28:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1229/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie w roku szkolnym 2017/2018. Dawid Jędraszak 2018-04-04 10:53:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1228/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie organizacji punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie w roku szkolnym 2017/2018. Dawid Jędraszak 2018-04-04 10:52:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1222/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XLVII/419/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2018. Dawid Jędraszak 2018-04-04 10:50:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1227/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018. Dawid Jędraszak 2018-04-04 10:50:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1223/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018. Dawid Jędraszak 2018-04-04 10:48:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1222/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XLVII/419/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2018. Dawid Jędraszak 2018-04-04 10:47:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1224/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Pyrzyce, dotyczących planów modernizacji Stadionu Miejskiego im. Leszka Słoninki w Pyrzycach na działce nr 31 obręb miasta 12. Damian Kogut 2018-04-03 06:53:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1226/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce na rok 2019. Damian Kogut 2018-03-29 16:52:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1225/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie wyznaczenia punktów do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce na 2019 rok. Damian Kogut 2018-03-29 16:48:46 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z DNIA 29 MARCA 2018 ROKU W SPRAWIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY PYRZYCE NA 2019 ROK. Damian Kogut 2018-03-29 16:43:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1224/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Pyrzyce, dotyczących planów modernizacji Stadionu Miejskiego im. Leszka Słoninki w Pyrzycach na działce nr 31 obręb miasta 12. Dawid Jędraszak 2018-03-29 14:35:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie nr PLiD.6733.4.2018 z dnia 28.03.2018r. Damian Kogut 2018-03-28 13:25:44 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-03-28 13:04:42 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-03-28 12:53:25 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-03-28 12:48:02 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-03-28 12:39:40 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-03-28 12:34:15 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-03-28 12:18:00 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-03-28 12:09:35 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-03-28 12:04:16 edycja dokumentu
DŁUG PUBLICZNY GMINY PYRZYCE za IV kwartał 2017 Damian Kogut 2018-03-28 07:08:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Nr PLiD.6733.3.2018 z dnia 27 marca 2018r. Damian Kogut 2018-03-27 13:15:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1221/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji do wyłonienia kandydatów do Pyrzyckiej Rady Seniorów. Dawid Jędraszak 2018-03-27 11:17:28 dodanie dokumentu