Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1114/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli w Gminie Pyrzyce od 2 stycznia 2018 roku do 21 grudnia 2018 roku w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych oraz dowozów uczniów ze szkół podstawowych i przedszkoli w Gminie Pyrzyce w celu realizacji zadań statutowych w tych jednostkach. Dariusz Masłyk 2017-12-04 15:52:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1112/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia czwartej sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce Dariusz Masłyk 2017-12-04 15:44:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1112/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia czwartej sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce Dariusz Masłyk 2017-12-04 15:39:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1108/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok Dariusz Masłyk 2017-12-04 15:32:16 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 1114 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli w Gminie Pyrzyce od 2 stycznia 2018 roku do 21 grudnia 2018 roku, w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych oraz dowozów uczniów ze szkół podstawowych i przedszkoli w Gminie Pyrzyce w celu realizacji zadań statutowych w tych jednostkach Damian Kogut 2017-12-01 17:22:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1105/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2017 Dariusz Masłyk 2017-12-01 14:47:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie nr 29 / 2017 z dnia 30 listopada 2017 roku wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonej do sprzedaży. Damian Kogut 2017-11-30 13:08:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCCL.548.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pyrzyce na 2018 rok. Damian Kogut 2017-11-30 12:56:16 edycja dokumentu
Uchwała Nr CCCL.549.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pyrzyce na lata 2018 - 2026. Damian Kogut 2017-11-30 12:54:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCCL.548.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pyrzyce na 2018 rok. Damian Kogut 2017-11-30 12:49:39 dodanie dokumentu
PROJEKT UCHWAŁY NA 2018 ROK Damian Kogut 2017-11-30 12:34:31 edycja dokumentu
PROJEKT UCHWAŁY NA 2018 ROK Damian Kogut 2017-11-30 12:34:06 edycja dokumentu
PROJEKT UCHWAŁY WPF Damian Kogut 2017-11-30 12:31:55 dodanie dokumentu
PROJEKT UCHWAŁY NA 2018 ROK Damian Kogut 2017-11-30 12:26:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Damian Kogut 2017-11-29 15:23:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1075/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia drugiej sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce. Dariusz Masłyk 2017-11-29 14:50:48 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/359/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Haliny Rzeźnikowskiej Damian Kogut 2017-11-27 15:16:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/358/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 528/2 o pow. 0,1858 ha położonej w obrębie geodezyjnym 0010 miasta Pyrzyce, na rzecz jej użytkownika wieczystego. Damian Kogut 2017-11-27 15:14:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/357/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce Damian Kogut 2017-11-27 15:12:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/356/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu pn. Bezpieczna Gmina na lata 2017 - 2020 Damian Kogut 2017-11-27 15:10:35 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/356/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu pn. Bezpieczna Gmina na lata 2017 - 2020 Damian Kogut 2017-11-27 15:10:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/355/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce Damian Kogut 2017-11-27 15:04:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/354/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017 Damian Kogut 2017-11-27 14:57:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/353/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Damian Kogut 2017-11-27 14:55:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/352/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok Damian Kogut 2017-11-27 14:52:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/351/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie projektu wymiany pokrycia dachowego na kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Brzesku. Damian Kogut 2017-11-27 14:46:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/350/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie powołania Pyrzyckiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Damian Kogut 2017-11-27 14:44:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/349/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2017r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej Damian Kogut 2017-11-27 14:42:54 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E z dnia 27 listopada 2017r roku. Damian Kogut 2017-11-27 14:10:24 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ Nr XL/17 z obrad XL sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na wniosek Burmistrza Pyrzyc zwołanej na dzień 21 sierpnia 2017 r. Damian Kogut 2017-11-27 13:04:22 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ Nr XXXIX/17 z obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na wniosek Burmistrza Pyrzyc zwołanej na dzień 12 lipca 2017r. Damian Kogut 2017-11-27 13:01:50 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/17 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 CZERWCA 2017 r. Damian Kogut 2017-11-27 12:59:33 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ Nr XXXVII/17 z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na wniosek grupy Radnych zwołanej na dzień 14 czerwca 2017 r. Damian Kogut 2017-11-27 09:54:53 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ Nr XXXVI/17 z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 MAJA 2017 r. Damian Kogut 2017-11-27 09:50:13 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ Nr XXXV/17 z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 KWIETNIA 2017 r. Damian Kogut 2017-11-27 09:47:28 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ Nr XXXIV/17 z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 MARCA 2017 r. Damian Kogut 2017-11-27 09:44:40 dodanie dokumentu
PORZĄDEK OBRAD XLIII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 30 listopada 2017r. (czwartek) godz. 13:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2017-11-27 09:10:00 edycja dokumentu
PORZĄDEK OBRAD XLIII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 30 listopada 2017r. (czwartek) godz. 13:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2017-11-27 09:09:39 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 31 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Zakup zbiornika wodnego przeciwpożarowego Damian Kogut 2017-11-24 16:29:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1106/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia spisu z natury. Damian Kogut 2017-11-24 16:21:26 dodanie dokumentu