Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1021/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 sierpnia 2017r. w sprawie powołania dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach Damian Kogut 2017-08-24 13:40:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1020/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 sierpnia 2017r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce Damian Kogut 2017-08-24 13:38:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1019/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 906/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 maja 2017r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. Damian Kogut 2017-08-24 13:35:30 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE NR 20 / 2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie realizacji zadania publicznego pn. I Turniej Open Tenis w Pyrzycach Damian Kogut 2017-08-23 14:44:49 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 19 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Biesiada z Cyganami 2017 Damian Kogut 2017-08-23 14:42:03 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE NR 22/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej Damian Kogut 2017-08-23 14:16:17 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE NR 21/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 sierpnia 2017r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. Damian Kogut 2017-08-23 14:13:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1018/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr XL/335/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017. Dariusz Masłyk 2017-08-22 14:07:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1017/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budzetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. Damian Kogut 2017-08-22 13:50:26 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku drugiej sprzedaży składników majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach Damian Kogut 2017-08-22 12:26:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie nr PIiD.6733.13.2017 z dnia 21 sierpnia 2017r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizaji celu publicznego. Damian Kogut 2017-08-22 10:59:45 dodanie dokumentu
Ogłoszenie nr 20/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży Damian Kogut 2017-08-21 14:30:10 dodanie dokumentu
PORZĄDEK OBRAD XL sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 21 sierpnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 8:00, w sali 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Damian Kogut 2017-08-17 08:26:05 dodanie dokumentu
WYKONANIE BUDŻETU I FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY PYRZYCE ZA II KWARTAŁ 2017 ROKU Damian Kogut 2017-08-16 14:56:06 dodanie dokumentu
WYKONANIE BUDŻETU I FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY PYRZYCE ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU Damian Kogut 2017-08-16 14:40:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1016/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. Damian Kogut 2017-08-16 14:38:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1015/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 sierpnia 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. Damian Kogut 2017-08-16 14:36:41 dodanie dokumentu
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 sierpnia 2017 roku o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 306 o pow. 0,0081 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 0007 Pyrzyce Damian Kogut 2017-08-16 14:34:23 dodanie dokumentu
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 sierpnia 2017 roku o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 72/3 o pow. 0,2629 ha położona w obrębie geodezyjnym Okunica. Damian Kogut 2017-08-16 14:27:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1014/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2017. Damian Kogut 2017-08-14 16:02:39 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 sierpnia 2017 roku o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat działki nr 492/17 o pow. 2,2844 ha, położonej w obrębie 0010 miasta Pyrzyce, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce z przeznaczeniem w części na cele rolnicze, jako pastwiska i łąki oraz nieuzytki. Damian Kogut 2017-08-14 15:54:23 edycja dokumentu
Informacja Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 sierpnia 2017 roku o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat działki nr 492/17 o pow. 2,2844 ha, położonej w obrębie 0010 miasta Pyrzyce, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce z przeznaczeniem w części na cele rolnicze, jako pastwiska i łąki oraz nieuzytki. Damian Kogut 2017-08-14 15:53:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1013/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03 sierpnia 2017r. o zmianie zarządzenia Nr 983/17 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lipca 2017r. w sprawie powołania komisji egzminacyjnej na nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Damian Kogut 2017-08-09 10:20:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1009/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budzetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. Damian Kogut 2017-08-09 10:16:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 989/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. informatyki w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. Damian Kogut 2017-08-09 08:33:36 edycja dokumentu
Ogłoszenie NIŚ nr 19/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 sierpnia 2017 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie wieczystego współuzytkowania gruntu. Damian Kogut 2017-08-07 11:57:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1010/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 82 o powierzchni 0,2808 ha, położona w obrębie geodezyjnym Turze. Damian Kogut 2017-08-07 10:20:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 992/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia ustego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczoneych w ewidencji gruntów jako działka: nr 92/4 - pow 0,2787 ha, nr 92/5 - pow 0,2787 ha, nr 92/6 - pow. 0,2790 ha, nr 92/7 - pow 0,2789 ha, nr 92/8 - pow 0,2789 ha, położonych w obrębie geodezyjnym 0002 Giżyn. Damian Kogut 2017-08-07 10:19:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 991/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 536/12 o powierzchni 0,0122 ha, położona w obrębie geodezyjnym 0017 Letnin Damian Kogut 2017-08-07 10:16:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 976/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 72/3 o powierzchni 0,2629 ha, położona w obrębie geodezyjnym Okunica. Damian Kogut 2017-08-07 10:13:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 975/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 306 o powierzchni 0,0081 ha, położona w obrębie geodezyjnym 0007 miasta Pyrzyce Damian Kogut 2017-08-07 10:11:12 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 975/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 306 o powierzchni 0,0081 ha, położona w obrębie geodezyjnym 0007 miasta Pyrzyce Damian Kogut 2017-08-07 10:09:30 dodanie dokumentu
Ogłoszenie nr 18/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02.08.2017r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę w drodze bezprzetargowej. Damian Kogut 2017-08-02 16:18:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1012/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 sierpnia 2017r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Giżyn Damian Kogut 2017-08-02 16:04:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1011/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 sierpnia 2017r. w sprawie odwołania dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach Damian Kogut 2017-08-02 16:03:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1010/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 82 o powierzchni 0,2808 ha, położona w obrębie geodezyjnym Turze. Damian Kogut 2017-08-02 15:59:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1010/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 82 o powierzchni 0,2808 ha, położona w obrębie geodezyjnym Turze. Damian Kogut 2017-08-02 15:57:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1008/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 lipca 2017r. o zmianie zarządzenia Nr 997/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 lipca 2017r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce Damian Kogut 2017-08-01 16:48:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1007/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 978/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 lipca 2017r w sprawie ogłoszeni naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. Damian Kogut 2017-08-01 16:44:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1006/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 988/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11.07.2017r w sprawie ustalenia wysokości i rozliczenia opłat za korzystanie z szaletu miejskiego. Damian Kogut 2017-08-01 16:42:21 dodanie dokumentu