Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1132/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. ksiegowości budżetowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Damian Kogut 2018-01-09 11:32:43 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 1151/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08.01.2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Damian Kogut 2018-01-08 15:57:39 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 1150/2018 Burmistrz Pyrzyc z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie unieważnienia ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach opublikowanego Zarządzeniem Nr 1144/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2018-01-08 15:48:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1149/2018 Burmistrz Pyrzyc z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany składu komisji powołanej Zarządzeniem Nr 1134/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. ksiuegowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2018-01-08 15:45:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1148/2018 Burmistrz Pyrzyc z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany składu komisji powołanej Zarządzeniem Nr 1132/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. księgowości w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2018-01-08 15:40:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1151/2018 Burmistrz Pyrzyc z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2018-01-08 15:04:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1144/2017 Burmistrz Pyrzyc z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. Księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Damian Kogut 2018-01-08 15:00:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1134/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Damian Kogut 2018-01-08 14:59:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1132/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. ksiegowości budżetowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Damian Kogut 2018-01-08 14:57:53 edycja dokumentu
Grzybowska Małgorzata Dorota Dariusz Masłyk 2018-01-04 11:58:55 dodanie dokumentu
 O G Ł O S Z E N I E NR 1 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 stycznia 2018 r.w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży zamieszkujących Gminę Pyrzyce Dariusz Masłyk 2018-01-04 11:05:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1144/2017 Burmistrz Pyrzyc z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dariusz Masłyk 2018-01-03 07:04:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1144/2017 Burmistrz Pyrzyc z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. Księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dariusz Masłyk 2018-01-03 07:01:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1142/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr XLIV/372/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017 Dariusz Masłyk 2018-01-02 14:33:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1142/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr XLIV/372/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017 Dariusz Masłyk 2018-01-02 14:30:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 1141/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok Dariusz Masłyk 2017-12-29 13:59:02 dodanie dokumentu
Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2017 roku Dariusz Masłyk 2017-12-29 09:04:51 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Gminy Pyrzyce w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce. Dariusz Masłyk 2017-12-29 08:27:55 dodanie dokumentu
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 grudnia 2017 roku o wyniku drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 72/3 o pow. 0,2629 ha położona w obrębie geodezyjnym Okunica. Damian Kogut 2017-12-28 15:01:56 dodanie dokumentu
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 grudnia 2017 roku o wyniku drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 92/4 - pow. 0,2787 ha, nr 92/5 - pow. 0,2787 ha, nr 92/6 - pow. 0,2790 ha, nr 92/7 - pow. 0,2789 ha, nr 92/8 - pow. 0,2789 ha, położonych w obrębie geodezyjnym 0002 Giżyn. Damian Kogut 2017-12-28 15:01:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/367/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad używania herbu i flagi Gminy Pyrzyce Damian Kogut 2017-12-27 14:32:36 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIII/364/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017 Damian Kogut 2017-12-27 14:31:21 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIII/362/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości Damian Kogut 2017-12-27 14:30:19 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIII/369/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Doroty Sikory Damian Kogut 2017-12-27 14:29:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/368/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 191/23 o pow. 0,0042 ha położona w obrębie geodezyjnym 0007 miasta Pyrzyce Damian Kogut 2017-12-27 14:27:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/367/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad używania herbu i flagi Gminy Pyrzyce Damian Kogut 2017-12-27 14:26:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/366/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Pyrzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Damian Kogut 2017-12-27 14:25:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/365/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Pyrzyce i jej jednostkom organizacyjnym Damian Kogut 2017-12-27 14:24:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/364/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017 Damian Kogut 2017-12-27 14:22:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/362/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości Damian Kogut 2017-12-27 14:20:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/361/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej w Pyrzycach z siedzibą przy ul. Tadeusza Rejtana 6 Damian Kogut 2017-12-27 14:19:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/360/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Damian Kogut 2017-12-27 14:18:33 dodanie dokumentu
PORZĄDEK OBRAD XLIV Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 28 grudnia 2017r. (czwartek) godz. 13:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2017-12-27 13:58:37 edycja dokumentu
PORZĄDEK OBRAD XLIV Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 28 grudnia 2017r. (czwartek) godz. 13:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2017-12-27 13:57:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1140/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 Dariusz Masłyk 2017-12-27 12:33:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1139/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego Dariusz Masłyk 2017-12-27 12:30:35 dodanie dokumentu
Komunikat Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 grudnia 2017 roku. Damian Kogut 2017-12-22 14:20:05 dodanie dokumentu
Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Pyrzyce - OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Damian Kogut 2017-12-22 14:16:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1138/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1106/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. Dariusz Masłyk 2017-12-22 14:14:31 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 1137/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie:ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem na okres 3 lat lokalu grażowego o pow. 18,00 m2, położonego w obrębie 0006 miasta Pyrzyce,na działce nr 178/76, stanowiącego własność Gminy Pyrzyce Dariusz Masłyk 2017-12-21 14:56:26 dodanie dokumentu