Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sylwester Krystecki 2004-05-06 14:47:26 dodanie dokumentu
STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Sylwester Krystecki 2004-05-06 14:47:04 dodanie dokumentu
STAWKI PODATKU ROLNEGO Sylwester Krystecki 2004-05-06 14:41:41 dodanie dokumentu
STAWKI PODATKU ROLNEGO Sylwester Krystecki 2004-05-06 14:40:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie RGGiPP – 7331/47/2004 Sylwester Krystecki 2004-05-06 08:41:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie RGGiPP – 7331/46/2004 Sylwester Krystecki 2004-05-06 08:39:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie RGGiPP – 7331/45/2004 Sylwester Krystecki 2004-05-06 08:36:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenie RGGiPP – 7331/44/2004 Sylwester Krystecki 2004-05-06 08:35:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenia maj 2004 r. Sylwester Krystecki 2004-05-06 08:32:27 dodanie dokumentu
Oferty inwestycyjne maj 2004 rok Sylwester Krystecki 2004-05-05 14:37:35 dodanie dokumentu
PLAN PRACY STAŁYCH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH NA ROK 2004 Sylwester Krystecki 2004-04-30 13:18:11 dodanie dokumentu
Plan Pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na 2004 rok Sylwester Krystecki 2004-04-30 13:14:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 178. W sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu pod ogródek gastronomiczny podczas XXV Pyrzyckich Spotkań z Folklorem Sylwester Krystecki 2004-04-30 10:54:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 177. W sprawie zaliczenia na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego kosztów poniesionych na jego remont obciążających właściciela lokalu Sylwester Krystecki 2004-04-30 10:53:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 175 w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu Sylwester Krystecki 2004-04-30 10:52:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 174 W sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu Sylwester Krystecki 2004-04-30 10:50:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 172 W sprawie ogłoszenia i przyjęcia regulaminu ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż udziału 13/100 w zabudowanej nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Pyrzyce Sylwester Krystecki 2004-04-30 10:45:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 171 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie 8 miasta Pyrzyce Sylwester Krystecki 2004-04-30 10:43:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 170 W sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego kontroli wydatkowania dotacji Gminy Pyrzyce na zadania zlecone stowarzyszeniom kultury fizycznej w latach 2002-2003 Sylwester Krystecki 2004-04-30 10:41:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 169 O zmianie Zarządzenia w sprawie szczegółowych struktur formacji obrony cywilnej Sylwester Krystecki 2004-04-30 10:39:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 168 W sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu Sylwester Krystecki 2004-04-30 10:39:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 167 W sprawie ogłoszenia konkursu ofertowego na stanowisko kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pyrzycach Sylwester Krystecki 2004-04-30 10:37:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 166 W sprawie zaliczenia na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego kosztów poniesionych na jego remont obciążających właściciela lokalu Sylwester Krystecki 2004-04-30 10:35:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 165W sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Organizacyjnej X Ogólnopolskiego Sportowego Turniejowej Miast i Gmin w 2004 roku Sylwester Krystecki 2004-04-30 10:33:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 164 W sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż udziału 57/100 w zabudowanej nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Pyrzyce Sylwester Krystecki 2004-04-30 10:32:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 163 W sprawie zaliczenia na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego kosztów poniesionych na jego remont obciążających właściciela lokalu Sylwester Krystecki 2004-04-30 10:31:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 162 sprawie zaliczenia na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego kosztów poniesionych na jego remont obciążających właściciela lokalu Sylwester Krystecki 2004-04-30 10:28:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 161. W sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu pod ogródek gastronomiczny podczas XXV Pyrzyckich Spotkań z Folklorem Sylwester Krystecki 2004-04-30 10:27:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 160. W sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzycach, przeznaczonych do wydzierżawienia Sylwester Krystecki 2004-04-30 10:24:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 159. W sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do wydzierżawienia Sylwester Krystecki 2004-04-30 10:21:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 158. W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę pomieszczeń przeznaczonych na kawiarnię w budowanym „Domu Kultury” w Pyrzycach prz Sylwester Krystecki 2004-04-30 10:20:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 157. W sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji Likwidacyjnej Sylwester Krystecki 2004-04-30 10:16:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 157. W sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji Likwidacyjnej Sylwester Krystecki 2004-04-30 10:16:24 dodanie dokumentu
Sylwester Krystecki 2004-04-30 10:16:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 156. W sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji ds. Wyceny Nadwyżek Inwentaryzacyjnej Sylwester Krystecki 2004-04-30 10:13:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 155. W sprawie kontroli wydatkowania dotacji Gminy Pyrzyce na zadania zlecone stowarzyszeniom kultury fizycznej w latach 2002-2003 Sylwester Krystecki 2004-04-30 10:11:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 154. W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie 6 miasta Pyrzyce Sylwester Krystecki 2004-04-30 09:32:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 153. W sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej PPK Sp. z o.o. w Pyrzycach Sylwester Krystecki 2004-04-30 09:30:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 152. W sprawie ustalenia terminu narad z kierownikami wydziałów UM, jednostek organizacyjnych gminy, oraz spółek PPM i PPK Sylwester Krystecki 2004-04-30 09:29:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 151. W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie 10 miasta Pyrzyce Sylwester Krystecki 2004-04-30 09:29:00 dodanie dokumentu