Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XVII/117/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 5 grudnia 2003r.w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku, oraz poboru podatku w drodze inkasa Sylwester Krystecki 2003-12-16 11:40:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/116/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 5 grudnia 2003r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Sylwester Krystecki 2003-12-16 11:39:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/115/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 5 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Sylwester Krystecki 2003-12-16 11:31:18 dodanie dokumentu
Sesja XVII 2003r Sylwester Krystecki 2003-12-16 11:30:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej, na dz Sylwester Krystecki 2003-12-15 13:32:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej wraz z budową Sylwester Krystecki 2003-12-15 13:31:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi wojewódzkiej nr 106 w m. Okunica Sylwester Krystecki 2003-12-15 13:30:43 dodanie dokumentu
Informacja o sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców i oddania gruntów w wieczyste współużytkowanie położonych na terenie gminy Pyrzyce Sylwester Krystecki 2003-12-12 08:27:00 dodanie dokumentu
Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego) Sylwester Krystecki 2003-12-11 10:13:22 dodanie dokumentu
Zawieranie małżeństw Sylwester Krystecki 2003-12-11 09:50:08 dodanie dokumentu
Zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym) Sylwester Krystecki 2003-12-11 09:48:49 dodanie dokumentu
Zawieranie małżeństw Sylwester Krystecki 2003-12-11 09:44:22 dodanie dokumentu
Wydanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego Sylwester Krystecki 2003-12-11 09:36:54 dodanie dokumentu
URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH Sylwester Krystecki 2003-12-11 09:27:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/114/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2003r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pyrzyce na 2003 rok Sylwester Krystecki 2003-12-03 13:33:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/113/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2003r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2003 Sylwester Krystecki 2003-12-03 13:32:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/112/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2003r. w sprawie ograniczenia używania i sprzedaży materiałów pirotechnicznych na terenie gminy Pyrzyce Sylwester Krystecki 2003-12-03 13:32:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/111/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2003r. w sprawie przeznaczenia do rozbiórki budynku usytuowanego przy ul. W. B. Głowackiego w Pyrzycach, na działce nr 182 w obręb Sylwester Krystecki 2003-12-03 13:31:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/110/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2003r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce Sylwester Krystecki 2003-12-03 13:30:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/109/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2003r.w sprawie obniżenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego, zarządzenia poboru podatku rolnego Sylwester Krystecki 2003-12-03 13:29:27 dodanie dokumentu
Sesja XVI 2003 r Sylwester Krystecki 2003-12-03 13:27:47 dodanie dokumentu
Sesja XVI Sylwester Krystecki 2003-12-03 13:25:58 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o Przetargu na OPRACOWANIE GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY PYRZYCE NA LATA 2004-2010 Sylwester Krystecki 2003-12-01 08:27:40 dodanie dokumentu
WNIOSEK o umorzenie zaległości podatkowej, opłaty Sylwester Krystecki 2003-11-27 12:26:21 dodanie dokumentu
WNIOSEK o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej, opłaty Sylwester Krystecki 2003-11-27 12:25:40 dodanie dokumentu
WNIOSEK o odroczenie terminu płatności podatku, opłaty Sylwester Krystecki 2003-11-27 12:24:04 dodanie dokumentu
Wnioski, podania Sylwester Krystecki 2003-11-27 12:22:59 dodanie dokumentu
WNIOSEK o odroczenie terminu płatności podatku, opłaty Sylwester Krystecki 2003-11-27 12:20:03 dodanie dokumentu
Podatek od nieruchomości - osoby prawne Sylwester Krystecki 2003-11-27 12:00:26 dodanie dokumentu
Podatek od nieruchomości -osoby prawne Sylwester Krystecki 2003-11-27 11:58:31 dodanie dokumentu
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2003-11-20 Sylwester Krystecki 2003-11-24 10:34:36 dodanie dokumentu
Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji Sylwester Krystecki 2003-11-24 10:26:00 dodanie dokumentu
Wydział Organizacyjno-Prawny i Zdrowia Sylwester Krystecki 2003-11-24 10:08:09 dodanie dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Dariusz Głowacki 2003-11-19 13:28:13 dodanie dokumentu
WYKAZ DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PYRZYCE Sylwester Krystecki 2003-11-19 08:42:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/108/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 14 listopada 2003r. o zmianie uchwały w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce Sylwester Krystecki 2003-11-17 15:15:16 dodanie dokumentu
Sesja XV 2003 r Sylwester Krystecki 2003-11-17 15:11:36 dodanie dokumentu
Sesja XV 2003 r Sylwester Krystecki 2003-11-17 15:10:08 dodanie dokumentu
Sylwester Krystecki 2003-11-17 15:03:37 dodanie dokumentu
Sesja XV 2003 r Sylwester Krystecki 2003-11-17 14:56:06 dodanie dokumentu