Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXXVIII/330/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Pyrzyce oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg Damian Kogut 2017-09-12 09:41:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/329/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 272 o powierzchni 0,0502 ha położona w obrębie geodezyjnym 0007 miasta Pyrzyce Damian Kogut 2017-09-12 09:37:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/328/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017 r.w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce Damian Kogut 2017-09-12 09:35:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/329/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 272 o powierzchni 0,0502 ha położona w obrębie geodezyjnym 0007 miasta Pyrzyce Damian Kogut 2017-09-12 09:34:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/328/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce Damian Kogut 2017-09-12 09:33:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/327/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Damian Kogut 2017-09-12 09:31:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/326/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/51/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wspólnej obsługi finansowej oświatowych jednostek organizacyjnych, dla których Gmina Pyrzyce jest organem prowadzącym Damian Kogut 2017-09-12 09:23:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/325/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017 Damian Kogut 2017-09-12 09:21:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/324/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/225/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w miejscowościach: Ryszewko, Ryszewo, Turze, Brzezin, Okunica, Stróżewo, Brzesko, Letnin, Pstrowice, Mielęcin, Mechowo, Giżyn Damian Kogut 2017-09-12 09:19:27 dodanie dokumentu
Uchwała XXXVIII/323/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok Damian Kogut 2017-09-12 09:17:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/322/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2016 rok Damian Kogut 2017-09-12 09:11:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/321/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce- w obrębie ewidencyjnym nr 1, 2 i 5 miasta Pyrzyce oraz gminy Pyrzyce w obrębie ewidencyjnym Żabów, Młyny, Turze, Brzezin, Rzepnowo, Ryszewko gmina Pyrzyce Damian Kogut 2017-09-12 09:08:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/320/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017 Damian Kogut 2017-09-11 09:50:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/319/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Damian Kogut 2017-09-11 09:49:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1032/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2017 . Dariusz Masłyk 2017-09-11 09:05:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1031/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 września 2017 r. w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018. Dariusz Masłyk 2017-09-11 08:22:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1030/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. Dariusz Masłyk 2017-09-11 08:18:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1029/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. Dariusz Masłyk 2017-09-11 08:06:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1028/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Biurze Rady Miejskiej w Pyrzycach. Dariusz Masłyk 2017-09-11 07:54:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 1027A /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. Dariusz Masłyk 2017-09-08 15:00:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 1027 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. Dariusz Masłyk 2017-09-08 14:30:43 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 1028/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Biurze Rady Miejskiej w Pyrzycach. Sylwester Krystecki 2017-09-04 15:50:20 dodanie dokumentu
Lewandowski Tomasz Maciej Sylwester Krystecki 2017-09-01 10:14:42 dodanie dokumentu
Ireneusz Waldemar Szymański Sylwester Krystecki 2017-09-01 10:12:07 dodanie dokumentu
Ireneusz Waldemar Szymański Sylwester Krystecki 2017-08-31 14:26:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1026/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 sierpnia 2017r. Zmieniające Zarządzenie 732/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Pyrzyce i jej jednostkach budżetowych. Sylwester Krystecki 2017-08-31 14:15:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1025/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. Sylwester Krystecki 2017-08-31 14:14:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1024/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwały budżetowej Gminy Pyrzyce na 2018 rok. Sylwester Krystecki 2017-08-31 14:13:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1023/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. Sylwester Krystecki 2017-08-31 14:11:53 dodanie dokumentu
Bochan - Bochanowicz Renata Sylwester Krystecki 2017-08-31 10:15:39 dodanie dokumentu
Bochan - Bochanowicz Renata Sylwester Krystecki 2017-08-31 10:14:37 edycja dokumentu
Sylwester Krystecki 2017-08-31 10:05:55 edycja dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 21 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30.08.2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek w sumo Sylwester Krystecki 2017-08-30 14:30:06 dodanie dokumentu
Ogłoszenie nr 23/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonej do sprzedaży. Sylwester Krystecki 2017-08-30 13:58:06 dodanie dokumentu
INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 sierpnia 2017 roku o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 92/4 - pow. 0,2787 ha, nr 92/5 - pow. 0,2787 ha, nr 92/6 - pow. 0,2790 ha, nr 92/7 - pow. 0,2789 ha, nr 92/8 - pow. 0,2789 ha, położonych w obrębie geodezyjnym 0002 Giżyn. Sylwester Krystecki 2017-08-30 13:55:46 dodanie dokumentu
INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 sierpnia 2017 roku o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 536/12 o pow. 0,0122 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 0017 Letnin. Sylwester Krystecki 2017-08-30 13:54:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 978/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędznicze Referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach Damian Kogut 2017-08-25 16:51:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1020/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 sierpnia 2017r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce Damian Kogut 2017-08-25 15:00:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1020/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 sierpnia 2017r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce Damian Kogut 2017-08-25 14:41:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1022/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Aktualizacji Lokalnego Programu rewitalizacji dla gminy Pyrzyce. Damian Kogut 2017-08-24 13:45:37 dodanie dokumentu