Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1151/2018 Burmistrz Pyrzyc z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2018-01-23 14:06:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1156/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 stycznia 2018r w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędznicze Inspektora w Wydziale Planowania Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2018-01-23 14:05:21 edycja dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 3 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Propagowanie ruchu trzeźwościowego społeczności lokalnej Pyrzyc poprzez organizację obchodów 25-lecia Klubu Abstynenta Krokus Damian Kogut 2018-01-23 14:00:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1171/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia spisu z natury. Dariusz Masłyk 2018-01-19 09:35:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1170/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia spisu z natury. Dariusz Masłyk 2018-01-19 09:33:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1169/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. Dariusz Masłyk 2018-01-19 09:31:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1167/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia spisu z natury Dariusz Masłyk 2018-01-19 09:28:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1168/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. Dariusz Masłyk 2018-01-19 09:27:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1167/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia spisu z natury Dariusz Masłyk 2018-01-19 09:25:52 dodanie dokumentu
DRUK Oświadczenie majątkowe (obowiązujący) Dariusz Masłyk 2018-01-18 14:20:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1166/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia obowiązującego wzoru umowy-zlecenia dla osób fizycznych zawieranych umowę z Gminą Pyrzyce. Dariusz Masłyk 2018-01-18 13:32:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1164/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 Dariusz Masłyk 2018-01-18 13:27:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1163/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie w roku szkolnym 2017/2018. Dariusz Masłyk 2018-01-18 13:25:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1161/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. Dariusz Masłyk 2018-01-18 12:36:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1160/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. Dariusz Masłyk 2018-01-18 12:34:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1159/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. Dariusz Masłyk 2018-01-18 12:32:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1158/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. Dariusz Masłyk 2018-01-18 12:30:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1165/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zmian dni pracy w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w 2018 r. Dariusz Masłyk 2018-01-18 10:26:03 dodanie dokumentu
Zarządznie Nr 1133/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. księgowości budżetowej szkół i przedszkoli w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dariusz Masłyk 2018-01-17 13:49:05 edycja dokumentu
Obwieszczenie NiŚ. 6845.12.2018.KD z dn. 17 stycznia 2018 r. dotyczące średnioroczngo wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017 roku. Dariusz Masłyk 2018-01-17 13:26:43 dodanie dokumentu
Zarządznie Nr 1133/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. księgowości budżetowej szkół i przedszkoli w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dariusz Masłyk 2018-01-17 13:24:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1131/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. sprzedaży nieruchomości i lokali komunalnych w Wydziale Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dariusz Masłyk 2018-01-17 12:02:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1131/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. sprzedaży nieruchomości i lokali komunalnych w Wydziale Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dariusz Masłyk 2018-01-17 11:59:43 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE NR 2/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Wiem. Czuję. Pomagam. Warsztaty. Dariusz Masłyk 2018-01-12 13:09:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1156/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 stycznia 2018r w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędznicze Inspektora w Wydziale Planowania Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2018-01-11 15:44:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1155/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędznicze Młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dariusz Masłyk 2018-01-11 15:42:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1157/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 stycznia 2018r w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędznicze Referenta w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2018-01-11 15:41:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1154/2018 Burmistrz Pyrzyc z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. informatyki w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Dariusz Masłyk 2018-01-11 15:39:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1157/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 stycznia 2018r w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędznicze Referenta w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2018-01-11 15:37:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1152/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany składu komisji powołanej Zarządzeniem Nr 1132/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. księgowości w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach i Zarządzeniem Nr 1148/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. księgowości w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dariusz Masłyk 2018-01-11 13:50:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1132/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. ksiegowości budżetowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Damian Kogut 2018-01-11 12:43:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1134/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Damian Kogut 2018-01-11 12:41:39 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 1151/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08.01.2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dariusz Masłyk 2018-01-11 12:12:51 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 1151/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08.01.2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dariusz Masłyk 2018-01-11 12:08:35 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 1151/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08.01.2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Damian Kogut 2018-01-11 12:03:11 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1156/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 stycznia 2018r w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędznicze Inspektora w Wydziale Planowania Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2018-01-11 11:50:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1155/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędznicze Młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Damian Kogut 2018-01-11 11:44:35 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 1151/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08.01.2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dariusz Masłyk 2018-01-11 11:39:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1154/2018 Burmistrz Pyrzyc z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. informatyki w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2018-01-11 11:32:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1134/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Damian Kogut 2018-01-11 11:28:12 edycja dokumentu