Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1101/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1085/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. Damian Kogut 2017-11-24 16:13:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1101/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1085/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. Damian Kogut 2017-11-24 16:13:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1102/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 Dariusz Masłyk 2017-11-23 14:43:25 dodanie dokumentu
Ogłoszenie nr 28 /2017 z dnia 22 listopada 2017 roku wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży. Z zasobu nieruchomości Gminy Pyrzyce przeznaczona została do sprzedaży nieruchomość niezabudowana stanowiąca działkę nr 42 o pow. 0,0031 ha, położona w obrębie geodezyjnym 0008 Pyrzyce. Damian Kogut 2017-11-22 14:38:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1100/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych, przedszkoli i ośrodków w Gminie Pyrzyce od 2 stycznia 2018 roku do dnia 22 grudnia 2018 roku, w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych oraz przewozów uczniów ze szkół podstawowych, przedszkoli i ośrodków w Gminie Pyrzyce w celu realizacji ich zadań statutowych w tych jednostkach Damian Kogut 2017-11-20 17:02:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Nr PIiD.6733.19.2017 z dnia 20 listopada 2017r Damian Kogut 2017-11-20 16:51:32 dodanie dokumentu
Podstawowa Kwota Dotacji Dla Przedszkola Na Rok 2017 Oraz Statystyczna Damian Kogut 2017-11-20 16:48:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1100/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych, przedszkoli i ośrodków w Gminie Pyrzyce od 2 stycznia 2018 roku do dnia 22 grudnia 2018 roku, w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych oraz przewozów uczniów ze szkół podstawowych, przedszkoli i ośrodków w Gminie Pyrzyce w celu realizacji ich zadań statutowych w tych jednostkach Dariusz Masłyk 2017-11-20 16:31:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1100/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych, przedszkoli i ośrodków w Gminie Pyrzyce od 2 stycznia 2018 roku do dnia 22 grudnia 2018 roku, w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych oraz przewozów uczniów ze szkół podstawowych, przedszkoli i ośrodków w Gminie Pyrzyce w celu realizacji ich zadań statutowych w tych jednostkach Dariusz Masłyk 2017-11-20 16:29:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1099/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok Dariusz Masłyk 2017-11-20 16:23:53 dodanie dokumentu
DŁUG PUBLICZNY GMINY PYRZYCE za III kwartał 2017 Damian Kogut 2017-11-17 12:54:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1098/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu budżetu obywatelskiego Gminy Pyrzyce Damian Kogut 2017-11-17 12:19:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1097/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie: upoważnienia pracowników Straży Miejskiej w Pyrzycach do odbioru głosów w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce Damian Kogut 2017-11-17 12:04:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1094/2017 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 92/4 - pow. 0,2787 ha, nr 92/5 - pow. 0,2787 ha, nr 92/6 - pow. 0,2790 ha, nr 92/7 - pow. 0,2789 ha, nr 92/8 - pow. 0,2789 ha, położonych w obrębie geodezyjnym 0002 Giżyn. Damian Kogut 2017-11-15 16:45:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1095 /2017 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 72/3 o powierzchni 0,2629 ha, położona w obrębie geodezyjnym Okunica. Damian Kogut 2017-11-15 16:44:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1095 /2017 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 72/3 o powierzchni 0,2629 ha, położona w obrębie geodezyjnym Okunica. Damian Kogut 2017-11-15 16:40:08 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE nr 1095 /2017 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 72/3 o powierzchni 0,2629 ha, położona w obrębie geodezyjnym Okunica. Damian Kogut 2017-11-15 16:37:26 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE nr 1094/2017 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 92/4 - pow. 0,2787 ha, nr 92/5 - pow. 0,2787 ha, nr 92/6 - pow. 0,2790 ha, nr 92/7 - pow. 0,2789 ha, nr 92/8 - pow. 0,2789 ha, położonych w obrębie geodezyjnym 0002 Giżyn. Damian Kogut 2017-11-15 16:23:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1094/2017 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 92/4 - pow. 0,2787 ha, nr 92/5 - pow. 0,2787 ha, nr 92/6 - pow. 0,2790 ha, nr 92/7 - pow. 0,2789 ha, nr 92/8 - pow. 0,2789 ha, położonych w obrębie geodezyjnym 0002 Giżyn. Damian Kogut 2017-11-15 16:18:52 dodanie dokumentu
Krystyna Rożuk Damian Kogut 2017-11-15 14:34:21 dodanie dokumentu
WYKONANIE BUDŻETU I FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY PYRZYCE ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU Damian Kogut 2017-11-15 13:31:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1093/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie w roku szkolnym 2017/2018. Dariusz Masłyk 2017-11-15 10:53:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1092/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia trzeciej sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce Dariusz Masłyk 2017-11-14 14:59:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1092/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia trzeciej sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce Dariusz Masłyk 2017-11-14 14:58:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1091/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej trzeciej sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce, przeznaczoną do sprzedaży w drodze składania ofert pisemnych. Dariusz Masłyk 2017-11-14 14:54:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1092/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia trzeciej sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce Dariusz Masłyk 2017-11-14 14:49:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1091/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej trzeciej sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce, przeznaczoną do sprzedaży w drodze składania ofert pisemnych. Dariusz Masłyk 2017-11-14 14:41:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1090/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 994/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie wyznaczenia punktów do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce na 2018 rok. Damian Kogut 2017-11-14 14:22:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1089/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 919/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia wzoru karty do głosowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce Damian Kogut 2017-11-14 14:15:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1088/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2017/2018 Dariusz Masłyk 2017-11-14 07:02:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1087/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku w roku szkolnym 2017/2018 Dariusz Masłyk 2017-11-14 06:57:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1086/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 Dariusz Masłyk 2017-11-14 06:54:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1085/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 1078/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego Dariusz Masłyk 2017-11-13 16:05:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1084/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok Dariusz Masłyk 2017-11-13 16:02:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1083/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów sołectw Gminy Pyrzyce. Dariusz Masłyk 2017-11-10 13:35:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1083/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów sołectw Gminy Pyrzyce. Dariusz Masłyk 2017-11-10 13:28:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1083/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów sołectw Gminy Pyrzyce. Dariusz Masłyk 2017-11-10 12:55:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1083/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów sołectw Gminy Pyrzyce. Dariusz Masłyk 2017-11-10 12:49:16 dodanie dokumentu
Ogłoszenie nr 27/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 listopada 2017r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem w drodze ustnego przetargu nieograniczonego Damian Kogut 2017-11-10 10:10:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Nr PIiD.6733.20.2017 z dnia 07 listopada 2017r Dariusz Masłyk 2017-11-10 09:55:01 dodanie dokumentu