Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1188/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzce na rok 2018 Damian Kogut 2018-02-13 10:25:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1190/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07.02.2018r w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie:" Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową nawierzchni ulicy Głowackiego w Pyrzycach". Damian Kogut 2018-02-07 13:41:52 dodanie dokumentu
Komunikat Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie wyników ogłoszonego przez Burmistrza Pyrzyc w dniu 29 grudnia 2017 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku. Damian Kogut 2018-02-07 13:33:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1186/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności rekrutacyjnych oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzownych przez Gminę Pyrzyce. Damian Kogut 2018-02-05 11:10:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1187/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 lutego 2018 roku w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018. Damian Kogut 2018-02-05 09:35:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1185/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i maksymalnych kwot dopłat z tym związanych w Gminie Pyrzyce w 2018 roku. Damian Kogut 2018-02-05 09:28:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1183/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. Damian Kogut 2018-02-05 09:25:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1182/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. Damian Kogut 2018-02-05 09:23:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1181/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr XLIV/400/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 strycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2018 Damian Kogut 2018-02-05 09:21:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1179/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25.01.2018 r. w sprawie określenia kwoty na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Damian Kogut 2018-02-05 09:17:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1178/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25.01.2018 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu budżetu obywatelskiego Gminy Pyrzyce. Damian Kogut 2018-02-05 09:14:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1176/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. Nauczycielskiego Funduszu Zdrowotnego Gminy Pyrzyce i określa regulamin jej pracy. Damian Kogut 2018-02-05 09:12:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1165/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zmian dni pracy w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach Damian Kogut 2018-02-05 09:06:39 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE NR 1 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 lutego 2018r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę w drodze bezprzetargowej. Damian Kogut 2018-02-01 15:26:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1154/2018 Burmistrz Pyrzyc z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. informatyki w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2018-02-01 12:49:50 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 29 stycznia 2018r Damian Kogut 2018-01-31 16:00:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1155/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędznicze Młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Damian Kogut 2018-01-30 15:05:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1155/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędznicze Młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Damian Kogut 2018-01-30 15:04:10 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 1155/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędznicze Młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Damian Kogut 2018-01-30 15:02:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1184/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. Damian Kogut 2018-01-30 14:53:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1157/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 stycznia 2018r w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędznicze Referenta w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2018-01-29 13:43:11 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1175/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. Damian Kogut 2018-01-26 15:32:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1172/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Brzesko Damian Kogut 2018-01-26 15:28:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1162/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2018 do uchwały Nr XLIV/370/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 roku. Damian Kogut 2018-01-26 15:26:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1180/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 stycznia 2018 roku Damian Kogut 2018-01-26 10:39:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1157/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 stycznia 2018r w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędznicze Referenta w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2018-01-26 10:27:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1177/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Planowania Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2018-01-24 15:12:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1177/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Planowania Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2018-01-24 15:09:51 dodanie dokumentu
PORZĄDEK OBRAD XLV Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 25 STYCZNIA 2018 r. (czwartek) godz. 13:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2018-01-24 15:01:21 edycja dokumentu
PORZĄDEK OBRAD XLV Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 25 STYCZNIA 2018 r. (czwartek) godz. 13:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2018-01-24 15:01:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie PIiD.6733.2.2018 z dnia 22 stycznia 2018r. Damian Kogut 2018-01-24 14:47:59 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych udzielanych z zastosowaniem przepisów Pzp na 2018 rok. Damian Kogut 2018-01-23 15:03:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1131/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. sprzedaży nieruchomości i lokali komunalnych w Wydziale Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Damian Kogut 2018-01-23 14:17:46 edycja dokumentu
Zarządznie Nr 1133/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. księgowości budżetowej szkół i przedszkoli w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Damian Kogut 2018-01-23 14:08:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1151/2018 Burmistrz Pyrzyc z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2018-01-23 14:06:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1156/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 stycznia 2018r w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędznicze Inspektora w Wydziale Planowania Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2018-01-23 14:05:21 edycja dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 3 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Propagowanie ruchu trzeźwościowego społeczności lokalnej Pyrzyc poprzez organizację obchodów 25-lecia Klubu Abstynenta Krokus Damian Kogut 2018-01-23 14:00:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1171/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia spisu z natury. Dariusz Masłyk 2018-01-19 09:35:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1170/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia spisu z natury. Dariusz Masłyk 2018-01-19 09:33:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1169/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. Dariusz Masłyk 2018-01-19 09:31:57 dodanie dokumentu