Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1047 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planie wykonawczego budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 r. Dariusz Masłyk 2017-09-28 07:51:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Nr PIiD.6733.17.2017 z dnia 25 września 2017r Damian Kogut 2017-09-27 15:24:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Nr PIiD.6733.16.2017 z dnia 25 września 2017r Damian Kogut 2017-09-27 15:22:26 dodanie dokumentu
PORZĄDEK OBRAD XLI Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 28 września 2017r. (czwartek) godz. 13:00, sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2017-09-27 14:43:49 edycja dokumentu
PORZĄDEK OBRAD XLI Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 28 września 2017r. (czwartek) godz. 13:00, sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2017-09-27 14:41:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1046/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego nr 4 w Pyrzycach w roku 2017/2018. Dariusz Masłyk 2017-09-25 15:58:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1045/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018. Dariusz Masłyk 2017-09-25 15:54:45 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 25 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22.09.2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Damian Kogut 2017-09-22 15:01:19 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 24 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22.09. 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Damian Kogut 2017-09-22 15:00:17 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 23 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22.09. 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Damian Kogut 2017-09-22 14:51:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1044/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 września 2017 r. W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: " Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Pyrzyce i jej jednistek organizacyjnych" Dariusz Masłyk 2017-09-20 16:00:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1040/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 września 2017 roku w sprawie zmin budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. Dariusz Masłyk 2017-09-20 15:57:10 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 1028/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Biurze Rady Miejskiej w Pyrzycach. Damian Kogut 2017-09-19 14:57:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1043/17 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 września 2017 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2017/2018. Dariusz Masłyk 2017-09-19 11:28:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1042/17 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 września 2017 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie w roku szkolnym 2017/2018. Dariusz Masłyk 2017-09-19 11:24:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1044/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 września 2017 r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Pyrzyce i jej jednostek organizacyjnych. Dariusz Masłyk 2017-09-18 16:14:14 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 1028/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Biurze Rady Miejskiej w Pyrzycach. Damian Kogut 2017-09-18 13:40:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1038/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 Dariusz Masłyk 2017-09-18 10:36:05 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 1039/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok Dariusz Masłyk 2017-09-18 10:31:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1038/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 Dariusz Masłyk 2017-09-18 10:26:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1037/17 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 Dariusz Masłyk 2017-09-18 09:54:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1036/17 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie w roku szkolnym 2017/2018 Dariusz Masłyk 2017-09-18 09:49:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1035/17 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 września 2017r. W sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 Dariusz Masłyk 2017-09-18 09:26:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1034/17 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II W Brzesku w roku szkolnym 2017/2018 Dariusz Masłyk 2017-09-18 09:20:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 1033/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok Dariusz Masłyk 2017-09-18 09:14:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1041/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 września 2017 r. W sprawie: zmiany Zarządzenia Nr. 1030/2017 r. z dnia 06 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. Dariusz Masłyk 2017-09-15 15:07:52 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 22 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 września 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Turniej piłkarski oldbojów Damian Kogut 2017-09-15 14:21:11 dodanie dokumentu
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 września 2017 roku o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 82 o pow. 0,2808 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 0005 Turze. Damian Kogut 2017-09-14 15:06:55 dodanie dokumentu
KONSULTACJE SPOŁECZNE nad opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prowadzone w ramach projektu " Dobre konsultacje , dobry plan" Damian Kogut 2017-09-13 08:28:55 edycja dokumentu
KONSULTACJE SPOŁECZNE nad opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prowadzone w ramach projektu " Dobre konsultacje , dobry plan" Damian Kogut 2017-09-13 08:27:49 edycja dokumentu
KONSULTACJE SPOŁECZNE nad opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prowadzone w ramach projektu " Dobre konsultacje , dobry plan" Damian Kogut 2017-09-13 08:27:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/337/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce Damian Kogut 2017-09-12 10:17:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/336/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce Damian Kogut 2017-09-12 10:16:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/335/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 sierpnia 2017 r.w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017 Damian Kogut 2017-09-12 10:14:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/334/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017 Damian Kogut 2017-09-12 10:10:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/333/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr VI/40/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego należnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Damian Kogut 2017-09-12 10:08:24 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/333/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr VI/40/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego należnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Damian Kogut 2017-09-12 10:07:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/332/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pyrzyce Damian Kogut 2017-09-12 09:59:20 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/332/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pyrzyce Damian Kogut 2017-09-12 09:58:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/331/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce Damian Kogut 2017-09-12 09:56:17 dodanie dokumentu