Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1219/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok Dawid Jędraszak 2018-03-19 14:52:41 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 4 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 marca 2018r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Upowszechnianie kultury i sztuki poprzez organizacje 10-lecia Zespołu Śpiewaczego "Pyrzyczanka" Dawid Jędraszak 2018-03-19 10:04:53 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa budynku inwentarskiego - obory dla krów mlecznych o łącznej obsadzie 140 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 31/1 obręb Pstrowice, powiat pyrzycki". Dawid Jędraszak 2018-03-16 13:58:46 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa budynku inwentarskiego - obory dla krów mlecznych o łącznej obsadzie 140 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 31/1 obręb Pstrowice, powiat pyrzycki". Dawid Jędraszak 2018-03-16 13:58:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1218/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 marca 2018r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Zabezpieczenie murów obronnych i czatowni między Basztami Sowią i Lodową w Pyrzycach Etap II Dawid Jędraszak 2018-03-15 14:58:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1218/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 marca 2018r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Zabezpieczenie murów obronnych i czatowni między Basztami Sowią i Lodową w Pyrzycach Etap II Dawid Jędraszak 2018-03-15 14:38:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1217/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 marca 2018r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie:" Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową nawierzchni ulicy Głowackiego w Pyrzycach". Damian Kogut 2018-03-13 14:36:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1217/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową nawierzchni ulicy Głowackiego w Pyrzycach" Dawid Jędraszak 2018-03-13 09:42:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1216/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie ponowienia naboru kandydatów na członków Pyrzyckiej Rady Seniorów Dawid Jędraszak 2018-03-13 09:40:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1151/2018 Burmistrz Pyrzyc z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2018-03-09 14:53:12 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE nr 7/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 marca 2018 roku. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie własności gruntu na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. Damian Kogut 2018-03-09 14:47:42 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE nr 6/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 marca 2018 roku. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie własności gruntu na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. Damian Kogut 2018-03-09 14:43:10 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE nr 5/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 marca 2018 roku. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie własności gruntu na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. Damian Kogut 2018-03-09 14:39:45 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE nr 4/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 marca 2018 roku. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie własności gruntu na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. Damian Kogut 2018-03-09 14:37:22 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE nr 4/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 marca 2018 roku. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie własności gruntu na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. Damian Kogut 2018-03-09 14:36:59 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-03-09 14:32:05 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-03-09 14:31:47 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-03-09 14:24:38 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-03-09 14:12:34 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-03-09 13:58:59 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-03-09 13:49:15 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-03-09 13:42:57 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-03-09 13:37:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1215/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 marca 2018 roku w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 Dawid Jędraszak 2018-03-09 10:49:17 dodanie dokumentu
Wykaz firm Damian Kogut 2018-03-08 14:58:43 dodanie dokumentu
Wykaz firm Damian Kogut 2018-03-08 14:56:08 edycja dokumentu
Wykaz firm Damian Kogut 2018-03-08 14:55:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1196/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze Referenta ds. planowania budżetu i księgowości budżetowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2018-03-08 14:39:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1197/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze Referenta ds. księgowości podatkowej - wymiar podatków w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Damian Kogut 2018-03-08 14:38:41 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: " Zwiększenie obsady bydła mięsnego do 90,8 DJP w Giżynie gm Pyrzyce". Damian Kogut 2018-03-08 14:36:28 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: " Zwiększenie obsady bydła mięsnego do 90,8 DJP w Giżynie gm Pyrzyce". Damian Kogut 2018-03-08 14:31:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1208/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. Dawid Jędraszak 2018-03-07 09:18:35 dodanie dokumentu
Projekt grantowy "Dobre konsultacje, dobry plan" Dawid Jędraszak 2018-03-06 13:40:39 edycja dokumentu
Projekt grantowy "Dobre konsultacje, dobry plan" Dawid Jędraszak 2018-03-06 13:40:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1212/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie wysokości kosztów wezwania skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem postępowania sądowego, egzekucji administracyjnej należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Pyrzyce. Dawid Jędraszak 2018-03-06 13:19:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1212/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie wysokości kosztów wezwania skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem postępowania sądowego, egzekucji administracyjnej należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Pyrzyce. Dawid Jędraszak 2018-03-06 10:18:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1211/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie organizacji punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie w roku szkolnym 2017/2018 Dawid Jędraszak 2018-03-06 10:16:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1210/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie w roku szkolnym 2017/2018 Dawid Jędraszak 2018-03-06 10:15:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1209/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 Dawid Jędraszak 2018-03-06 10:14:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1206/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 919/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia wzoru karty do głosowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce. Dawid Jędraszak 2018-03-06 10:11:36 dodanie dokumentu