Zarządzenie Nr 571/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pyrzyce na 2008 rok


Zarządzenie Nr 571/08

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 13 listopada 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pyrzyce na 2008 rok

Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr XX/167/08 Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2008 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy o kwotę 39 258,00 zł

w tym:

  • wydatki na realizację zadań własnych 39 258,00zł

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie o kwotę 39 258,00 zł

w tym:

  • wydatki na realizację zadań własnych 39 258,00 zł,

co stanowi łączną kwotę wydatków po zmianach 52 337 746,36 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 08-12-2008 10:25:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Kozłowska 08-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 08-12-2008 10:25:34