Zarządzenie nr 348/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na rok 2008 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki

Zarządzenie nr 348/2008

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 11 stycznia 2008 r.

w sprawie  ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na rok 2008 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki


 Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651) zarządzam, co następuje:


§ 1. Przyjmuję treść ogłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 i ogłaszam otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na rok 2008 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki. Szczegółowe warunki konkursów zawierają załączniki do zarządzenia od nr 1 do nr 41.

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz Komisji Opiniodawczo-Doradczej.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  

BURMISTRZ PYRZYC

Kazimierz Lipiński

Załączniki do pobrania

1 zalaczniki.pdf (PDF, 90KB) 2008-01-18 13:36:27 161 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 18-01-2008 13:36:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Słowiński 18-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 18-01-2008 13:36:27