Zarządzenie Nr 337/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego

Zarządzenie Nr 337/07
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 31 grudnia 2007 r.
 
 
 
w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego
 
 
Na podstawie art.47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, Dz.U z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104,   poz.708 Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz.1218, Nr 249, poz.1832, Dz.U. z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560) w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994r.
o rachunkowości (Dz.U.  z 2002r. Nr 76, poz. 694, Dz.U. z 2003r. Nr 60, poz.535, Nr 139, poz.1324, Nr 124, poz.1152, Nr 229, poz.2276, Dz.U. z 2004r. Nr 96, poz.959, Nr 146, poz.1546, Nr 145, poz.1535, Nr 213, poz.2155, Dz.U. z 2005r. Nr 10, poz.66, Nr 184, poz.1539, Nr 267, poz.2252, Dz.U. z 2006r. Nr 157, poz.1119, Nr 208, poz.1540.) zarządzam:
 
 
§ 1. Przeprowadzenie kontrolnego spisu inwentaryzacyjnego 
       Urząd Miejski w Pyrzycach – Kasa
       w zakresie: środki pieniężne w kasie
       osoba odpowiedzialna materialnie – Marianna Olejniczak
 
 
§ 2 Spis przeprowadzony zostanie w dniu 31 grudnia 2007r.
 
 
§ 3.1. Do przeprowadzenia spisu powołuję komisję, zespół spisowy w składzie:
 
          a) Jan Marszałek                       – przewodniczący zespołu
          b) Stanisław Barański                – członek zespołu
 
2. Osoby powołane w skład zespołu spisowego zobowiązane są do przeprowadzenia czynności spisowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy, Skarbnikowi Gminy.
 
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 16-01-2008 13:10:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 16-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 16-01-2008 13:10:59