ZARZĄDZENIE NR 277/2007 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 05 października 2007 r. w sprawie umorzenia zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy kupnie lokalu komunalnego


ZARZĄDZENIE NR 277/2007

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 05 października 2007 r.

w sprawie umorzenia zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy kupnie lokalu komunalnego

Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 6, poz. 70; Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 oraz § 1 ust. 4 uchwały nr L/405/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacie tych należności oraz organów do tego uprawnionych, zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawiam umorzyć w całości zwaloryzowaną bonifikatę udzieloną przy kupnie lokalu komunalnego (......) art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.) (.......).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 14-11-2007 13:33:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 14-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 14-11-2007 13:33:54