Zarządzenie Nr 229/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 sierpnia 2007r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego


Zarządzenie Nr 229/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 01 sierpnia 2007r.

w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1. Przeprowadzenie zdawczo - odbiorczego spisu inwentaryzacyjnego

Urząd Miejski w Pyrzycach - Kasa

w zakresie: środki pieniężne

osoba odpowiedzialna materialnie - zdający - Olimpia Huber

przyjmujący - Grażyna Owczarzak

§ 2 Spis przeprowadzony zostanie w dniu 1 sierpnia 2007r.

§ 3.1. Do przeprowadzenia spisu powołuję komisję, zespół spisowy w składzie:

a) Katarzyna Marszałek - przewodniczący zespołu

b) Aleksandra Karpińska - członek zespołu

2. Osoby powołane w skład zespołu spisowego zobowiązane są do przeprowadzenia

czynności spisowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy, Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 08-10-2007 08:28:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Król 08-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 08-10-2007 08:28:38