ZARZĄDZENIE Nr 75/2007 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Młodszego referenta w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.


ZARZĄDZENIE Nr 75/2007

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 28 lutego 2007r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Młodszego referenta w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591,
Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r.
Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337) oraz art.3a ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, Dz.U. z 2002r. Nr 113,poz.984 i Nr 214, poz. 1806;
z 2005r. Nr 10, poz. 71. Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020; z 2006r. Nr 79, poz. 549,
Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218) zarządzam co następuje

§ 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko Młodszego referenta w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskim w Pyrzycach.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Do rozstrzygnięcia w/w naboru powołuję Komisję Konkursową w składzie:

  1. Teresa Jasińska - Przewodnicząca

  2. Andrzej Ogrodowicz- członek

  3. Izabela Kozłowska-Gidyńska- członek

  4. Radca Prawny- członek

  5. Grażyna Wojciechowska-członek, sekretarz komisji

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez:

  1. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

  2. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy Pyrzycach.

  3. Opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

4

Załączniki do pobrania

1 zal_75.doc (DOC, 40KB) 2007-05-31 07:11:44 72 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 31-05-2007 07:11:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 25-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 31-05-2007 07:11:44