ZARZĄDZENIE NR 51/2007 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulamin. Przetarg 08-03-2007.


ZARZĄDZENIE NR 51/2007

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 24 stycznia 2007r.

w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu.

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust.1 pkt 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 6, poz. 70; Nr 104, poz. 708) oraz § 3 ust. 1 i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108), zarządzam co następuje:

 

 

§ 1.1. Ogłosić ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 288 o powierzchni 33 m2 w obrębie 10, nr 236 o powierzchni 2372 m2 w obrębie 8 oraz nr 30 o powierzchni 20162 m2 w obrębie 1, miasta Pyrzyce - załącznik numer 1.

 

2. Przyjąć regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

 

Artykuł w pliku złącznika

Sporządziła: J. Dobiszewska

Załączniki do pobrania

1 Zarz_dzenie_51_2007__dz._nr_288obr.10,_236_obr.8,_30_obr.1-_I_przetarg.doc (DOC, 53KB) 2007-02-01 11:30:51 118 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 01-02-2007 11:30:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 01-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 01-02-2007 11:37:12