Zarządzenie Nr 599/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego


Zarządzenie Nr 599/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 10 lutego 2006r.

w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego

Na podstawie art.47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych

(Dz.U. Nr 249, poz.2104) w związku z art.4 ust.5 ustawy z dnia 29 września 1994r.

o rachunkowości (Dz.U z 2002r. Nr 76, poz.694 z późn.zm.) zarządzam:

§ 1. Przeprowadzenie zdawczo-odbiorczego spisu inwentaryzacyjnego

w Urzędzie Miejskim w Wydziale GKŚiR w Pyrzycach

w zakresie: środki trwałe

osoba odpowiedzialna materialnie - Danuta Marciniak - przekazująca

Jan Liśkiewicz - przyjmująca

§ 2. Spis przeprowadzony zostanie w terminie od 01.04.2006r do 30.06.2006 r.

§ 3.1. Do przeprowadzenia spisu powołuję komisję,

zespół spisowy w składzie:

a/ Danuta Ostrowska - przewodnicząca zespołu

b/ Grzegorz Grzejszczak - członek

c/ Rafał Makrzanowski - członek

§ 3.2 Osoby powołane w skład zespołu spisowego zobowiązane są do przeprowadzenia czynności spisowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi Gminy, skarbnikowi Gminy

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 21-02-2006 11:47:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 21-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 21-02-2006 11:47:58