Uchwała Nr XXXIV/263/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 10 marca 2005r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej


Uchwała Nr XXXIV/263/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 10 marca 2005r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art.18a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powołuje się Stefanię Jemielity.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 16-03-2005 10:00:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 16-03-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 16-03-2005 10:00:29