Obwieszczenia 2018 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
OBWIESZCZENIE nr PIiD.6733.6.2018 z dnia 7 maja 2018r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2018-05-09 09:21:47
OBWIESZCZENIE nr PIiD.6733.5.2018 z dnia 7 maja 2018 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2018-05-09 09:19:22
OBWIESZCZENIE nr PIiD.6733.8.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku. 2018-04-30 10:34:19
OBWIESZCZENIE Nr PLiD.6733.7.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. 2018-04-26 10:29:21
OBWIESZCZENIE nr PLiD.6733.9.2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. 2018-04-26 10:27:56
Obwieszczenie o wydaniu decyzji i ustaleniu lokalizacji cellu publiicznego 2018-04-25 07:13:52
OBWIESZCZENIE nr PIiD.6733.4.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2018-04-20 14:27:29
OBWIESZCZENIE Nr NIŚ.6220.3.2018.BB z dnia 09 kwietnia 2018r. 2018-04-10 13:41:50
OBWIESZCZENIE nr PLiD.6733.5.2018 z dnia 6 kwietnai 2018r. 2018-04-09 15:20:16
OBWIESZCZENIE nr PLiD.6733.5.2018 z dnia 6 kwietnia 2018r 2018-04-09 13:54:23
Obwieszczenie nr PLiD.6733.4.2018 z dnia 28.03.2018r. 2018-03-28 13:25:44
Obwieszczenie Nr PLiD.6733.3.2018 z dnia 27 marca 2018r. 2018-03-27 13:15:14
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa budynku inwentarskiego - obory dla krów mlecznych o łącznej obsadzie 140 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 31/1 obręb Pstrowice, powiat pyrzycki". 2018-03-16 13:58:10
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: " Zwiększenie obsady bydła mięsnego do 90,8 DJP w Giżynie gm Pyrzyce". 2018-03-08 14:31:49
Obwieszczenie Burmistrza Pyrzyc o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce 2018-03-05 11:13:51
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 23 lutego 2018r. 2018-02-23 15:30:21
Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie 2018-02-20 09:14:16
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 29 stycznia 2018r 2018-01-31 16:00:50
Obwieszczenie PIiD.6733.2.2018 z dnia 22 stycznia 2018r. 2018-01-24 14:47:59
Obwieszczenie NiŚ. 6845.12.2018.KD z dn. 17 stycznia 2018 r. dotyczące średnioroczngo wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017 roku. 2018-01-17 13:26:43
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Nr PIiD.6733.1.2018 z dnia 08 stycznia 2018 r. 2018-01-10 09:09:59