Luty

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 1201/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 lutego 2018 w sprawie odwołania i powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2018-02-23 11:31:45
Zarządzenie Nr 1200/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 lutego 2018r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok 2018-02-22 14:57:35
Zarządzenie Nr 1197/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze Referenta ds. księgowości podatkowej - wymiar podatków w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2018-02-22 14:48:35
Zarządzenie Nr 1196/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze Referenta ds. planowania budżetu i księgowości budżetowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2018-02-22 14:46:38
Zarządzenie Nr 1195/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce 2018-02-22 14:37:22
Zarządzenie Nr 1193/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie ponowienia naboru kandydatów na członków Pyrzyckiej Rady Seniorów 2018-02-22 14:30:58
Zarządzenie Nr 1198/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie rezygnacji prawa pierwokupu 2018-02-20 09:19:50
Zarządzenie Nr 1192/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia obowiązującego wzoru umowy o korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pyrzyce. 2018-02-13 10:41:17
Zarządzenie Nr 1191/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 lutego 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. 2018-02-13 10:35:04
Zarządzenie Nr 1190/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07.02.2018r w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie:" Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową nawierzchni ulicy Głowackiego w Pyrzycach". 2018-02-13 10:31:24
Zarządzenie Nr 1189/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzenia spisu dokumentów, pieczęci oraz kluczy na stanowisku pracy byłego pracownika Urzędu. 2018-02-13 10:28:17
Zarządzenie Nr 1188/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzce na rok 2018 2018-02-13 10:25:57
Zarządzenie Nr 1187/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 lutego 2018 roku w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018. 2018-02-05 09:35:17