Ogłoszenia 2018 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Ogłoszenie NiŚ nr 10/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 kwietnia 2018 roku wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie wieczystego współużytkowania gruntu. 2018-04-17 11:06:26
Ogłoszenie Nr 9/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży. 2018-04-17 11:01:48
OGŁOSZENIE Nr 8 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących włąsność Gminy Pyrzyce przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę w drodze bezprzetargowej. 2018-04-11 13:37:52
OGŁOSZENIE Nr 8/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę w drodze bezprzetargowej. 2018-04-11 10:38:40
OGŁOSZENIE nr 7/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 marca 2018 roku. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie własności gruntu na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. 2018-03-09 14:47:42
OGŁOSZENIE nr 6/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 marca 2018 roku. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie własności gruntu na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. 2018-03-09 14:43:10
OGŁOSZENIE nr 5/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 marca 2018 roku. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie własności gruntu na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. 2018-03-09 14:39:45
OGŁOSZENIE nr 4/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 marca 2018 roku. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie własności gruntu na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. 2018-03-09 14:36:59
INFORMACJA o działaniach podejmowanych w 2017 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 2018-02-28 09:35:46
Informacja z 22 stycznia 2018 roku. 2018-02-27 14:56:53
Informacja z 21 lutego 2018 roku. 2018-02-27 14:55:12
Ogłoszenie nr 3 / 2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę w drodze bezprzetargowej. 2018-02-20 09:05:15
Ogłoszenie nr 2 / 2018 z dnia 13 lutego 2018 roku. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży. 2018-02-13 14:15:05
OGŁOSZENIE NR 1 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 lutego 2018r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę w drodze bezprzetargowej. 2018-02-01 15:26:44
OGŁOSZENIE NR 2/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Wiem. Czuję. Pomagam. Warsztaty. 2018-01-12 13:09:05
 O G Ł O S Z E N I E NR 1 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 stycznia 2018 r.w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży zamieszkujących Gminę Pyrzyce 2018-01-04 11:05:37